Delen is macht. Crowdbraining: alleen ga je sneller, samen kom je verder!

Op 5 april, in het Meeting Center van New Babylon in Den Haag, organiseren wij voor de 2e keer het riskcongres public values. Vorig jaar was het met 143 deelnemers een groot succes. Met het congres willen wij bijdragen aan de missie om in de publieke sector de bedoeling centraal te stellen, systemen dienend te laten zijn en de mensen “gewoon hun werk te kunnen laten doen”. Het congres heeft het sociaal domein als casus om hierover na te denken. PRIMO Nederland participeert in dit congres. 

Doelgroep: bestuurders, financials en mensen die beleid maken en uitvoeren bij gemeenten en alle organisaties werkzaam in het sociaal domein.

De publieke sector staat keer op keer voor lastige vraagstukken. Vaak gaat het om dilemma’s waarbij moet worden gekozen uit alternatieven die ook een schaduwkant hebben. Bij het zoeken naar oplossingen geldt de aloude wijsheid dat twee meer weten dan een. In beleidsjargon: een multidisciplinaire aanpak is nodig.

PRIMO Nederland beveelt haar leden dit congres aan
en biedt hen een korting van € 50,00 op de toegangsprijs.
Voucher Code is PRIM18.

Schrijf u in hier.

In de publieke sector zien we dat soms al organisaties gezamenlijk naar oplossingen zoeken. Om dat te stimuleren is het RiskCongres Public Values opgezet, met als doel om partijen uit de publieke sector samen te brengen om gezamenlijk oplossingen te vinden voor complexe maatschappelijke vraagstukken.

De meerwaarde daarvan is het verbreden van het netwerk en het toevoegen van experts vanuit verschillende disciplines. Experts uit de leefwereld, de systeemwereld en in relatie tot de “bedoeling”. Het RiskCongres Public Values begeleidt de interactie tussen partijen uit de publieke sector en experts naar nieuwe oplossingsrichtingen.

We  hebben een fantastisch programma met de volgende sprekers:

  • Kees Boele. Hij heeft in een essay voor de Minister van Onderwijs zijn visie op “Onderwijsheid” gegeven: Van aansprakelijkheid naar aanspreekbaarheid. Kees is voorzitter van het College van Bestuur van de Hogeschool Arnhem Nijmegen (HAN) met 33.000 studenten. 
  • Marja Elsinga. Zij zal ingaan op de public values van de stad. Marja Elsinga is hoogleraar wonen aan de TU Delft en internationaal erkend expert. Zij heeft onder meer in China veel gezien!
  • Bea Moed over de wijk Wielenpôlle in Leeuwarden, een van de armste wijken van Nederland waar zij heeft gewerkt als projectleider sociaal domein .Vorige maand was de wijk Wielenpôlle te zien in de docu-serie op NPO-2 bij BNNVARA. Op uitzending gemist te vinden! Haar ervaringen en visie zullen door het volgende expert panel worden becommentarieerd:
    • Marco Florijn,  voormalig PvdA-wethouder gemeente Rotterdam en ook gemeente Leeuwarden en voorzitter vereniging voor schuldhulpverlening 
    • Anita Delhaas-van Dijk, afgelopen 5 jaar met haar team actief in vluchtelingenkampen in Libanon tijdens de crisis in Syrië als directeur van de organisatie World Vision 
    • Patrick van Schie, directeur van de TeldersStichting, de liberale denktank van Nederland gelieerd aan de VVD