De stad Enschede, haar ziel en publiek risicomanagement

Op 8 november 2018 geven Jan Willem Kradolfer, gemeentesecretaris van de gemeente Enschede, en Jack Kruf, directeur PRIMO Nederland, een inkijk in de ziel van de stad Enschede en de wijze waarop gestuurd wordt op waarden. En hoe zij stuurt, in scenario’s denkt, unieke verbindingen legt en strategie als vak herontdekt, terugbrengt in het hart van publieke sturing én werkend krijgt. Een bijzondere prestatie van de gemeente, waard om te delen.

Het werk is nog niet af – dat is het nooit natuurlijk – maar grote stappen zijn gezet. Nodig ook, omdat de voorliggende opgaven zoals die op het gebied van circulaire economie, energietransitie, water- en droogtemanagement, klimaatverandering, ondermijning democratie, sociaal domein 2.0, omgevingswet, digitale transformatie en cyberveiligheid omvangrijk zijn en nopen tot nieuwe concepten van sturing.

Het kunnen verbinden van externe trends en ontwikkelingen met de eigen sterkten en zwakten, het willen denken over en openstaan voor publieke risico’s voor de samenleving is daarin een groot goed. Meer dan dat. Het is een essentieel onderdeel van publiek leiderschap, van rentmeesterschap. Regeren is immer(s) vooruitzien. In Enschede zijn de lijnen tussen gemeentesecretaris Kradolfer en Alfons de Vries, hoofd Strategie en Control, zeer kort. Leiderschap, strategie en control zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden.

Het betoog van Kradolfer en Kruf op het Risk en Resilience Festival op 8 november 2018 -georganiseerd in samenwerking door de Universiteit Twente, het Genootschap voor Risicomanagement en Public Risk Management Organisation (PRIMO) – en discussie met de zaal, gaan over het besturen en managen van de stad, de krachten die erop werken en over de ziel van Enschede. Het gaat over een stad, die zichzelf opnieuw heeft uitgevonden en verder voorwaarts wil in haar ontwikkeling. Het gaat over de essenties van haar stedelijke strategie, over het benutten van big data, over in systemen kunnen denken, over willen verbinden met de omgeving en over samenwerken met partners in de keten. En natuurlijk, als pars pro toto, over de stad en de resilience van haar ecosysteem.

Veel van die besturingslijnen komen samen bij de gemeentesecretaris. Hij is lid van het College van Burgemeester en Wethouders en tevens hun eerste adviseur, spin in het stedelijk web, verbinder pur sang, waakt over de medezeggenschap, ambtelijk leider in nauwe samenspraak met zijn college en raad en ook nog algemeen directeur van een organisatie waar 320 producten en diensten worden ontwikkeld en dagelijks worden geleverd aan burgers en bedrijven.

‘Mijn vader vervulde de plaats van gemeentesecretaris, een woord dat wij moeilijk konden uitspreken. Zozeer waren wij destijds van zijn hoge positie en onmisbaarheid doordrongen, dat, toen hij een keer met verkoudheid in bed lag, wij verbaasd waren het verkeer op straat gewoon te zien doorgaan’ (Godfried Bomans, Pieter Bas).

“De stad en de essenties van publiek risicomanagement”. Een rijk betoog. Wij nodigen u van harte uit hierbij aanwezig te zijn. Mocht u uzelf nog niet te hebben geregistreerd…

Schrijf u in

Locatie: CARRE 2K
Tijd: 12:00-12:45 uur
Sprekers: Jack Kruf & Jan Willem Kradolfer
Organisatie: Gemeente Enschede & PRIMO

“Besturing en management van steden is een vak apart. De vraagstukken worden complexer en daarmee uitdagender. Hoe verbind je de inhoudelijke opgaven met goede besturing. Welke elementen maken daarin het verschil tussen succes en falen, tussen waarde en risico? En hoe zit het eigenlijk met de resilience van de eigen gemeenschap? Het World Economic Forum is in haar Global Risks Report erg duidelijk waar voor gemeenten de belangrijkste publieke risico’s liggen.

Zij stellen ook dat politieke doelen vaak mooi en nobel zijn, maar ook dat de publieke risico’s als maar blijven toenemen. Hoe kan dat? Jan Willlem Kradolfer en Jack Kruf gaan in op cruciale elementen van  besturing van de stad en daarmee op de kern van publiek risicomanagement. Vanuit het perspectief van de ‘city manager’ beschouwen Kradolfer, gemeentesecretaris van de gemeente Enschede en Kruf van PRIMO Nederland en voormalig directeur Stadsbeheer van de gemeente Breda en gemeentesecretaris van de gemeente Roosendaal, hoe met passie én met rentmeesterschap winst gemaakt kan worden en waar verbindingen essentieel zijn voor adequate sturing.”