Toenemende diversiteit in Nederland

De nieuwe verscheidenheid. Toenemende diversiteit naar herkomst in Nederland

Door WRR.

Het is van belang de realiteit van de nieuwe verscheidenheid onder ogen te zien. Inwoners, overheden, publieke en private organisaties dienen toegerust te zijn voor het omgaan met de sterk toegenomen verscheidenheid onder de Nederlandse bevolking. In deze verkenning worden hiervoor enkele beleidsrichtingen geschetst.

In deze verkenning wordt deze nieuwe realiteit in beeld gebracht, inclusief de mogelijke gevolgen daarvan voor sociale samenhang en de economie. Twee vragen staan centraal:

  1. Hoe groot is vandaag de dag de diversiteit naar herkomst in Nederland, en welke verschillen zijn er tussen en binnen gemeenten?
  2. Wat is het verband tussen diversiteit naar herkomst en de sociale cohesie in een wijk of gemeente, en tussen diversiteit naar herkomst en de economische ontwikkeling van een regio?

De afgelopen decennia is de verscheidenheid naar herkomst onder de Nederlandse bevolking sterk toegenomen. Waar voorheen grote groepen migranten uit een klein aantal landen kwamen, komen er tegenwoordig kleine groepen uit een groot aantal landen. Slechts een minderheid van de inwoners met een migratieachtergrond behoort nog tot de klassieke groepen. >>


In het nieuws

Inschrijven voor onze Nieuwsbrief

Op de hoogte blijven voor alles rondom PRIMO & ontwikkelingen op het gebied van Risico Management? Schrijf dan in voor onze Nieuwsbrief.

© All rights reserved.
PRIMO.

Informatie voor leden

Volg ons