De nieuwe collegeprogramma’s en de crisis

Maatregelen, risico’s en risicomanagement

De kenniskring risicomanagement is een initiatief van het ministerie van Binnenlandse Zaken in samenwerking met diverse gemeenten, provincies en kennisinstellingen.

Alle gemeenten staan voor de uitdaging om in de nieuwe collegeperiode fors te bezuinigen. Hoe groot de noodzakelijke bezuinigingen uitpakken weet nog niemand, maar vast staat wel dat de kaasschaafmethode niet meer zal werken.

In deze bijeenkomst gaan we uit van het scenario waarbij er 20-25% bezuinigd moet worden. Wat zijn dan realistische scenario’s om die enorme taakstelling te realiseren? Wat voor keuzes dienen zich aan. Welke risico’s brengen die met zich mee, zowel financieel als sociaal? En hoe kun je daarmee om gaan vanuit de invalshoek van risicomanagement.

Aan de hand van een aantal sprekers belichten we bezuinigings-scenario’s voor verschillende beleidsdomeinen. Daarna gaan we in werkgroepen verder in op risico’s en risicomanagement.

Voor meer informatie: martijn.meijberg@minbzk.nl.


In het nieuws

Inschrijven voor onze Nieuwsbrief

Op de hoogte blijven voor alles rondom PRIMO & ontwikkelingen op het gebied van Risico Management? Schrijf dan in voor onze Nieuwsbrief.

© All rights reserved.
PRIMO.

Informatie voor leden

Volg ons