De Marsh asbest survey voor scholen

de resultaten

Bron: Marsh

Mede naar aanleiding van berichten in de media zoals op nu.nl en de uitzending van Zembla afgelopen 15 januari, is er veel aandacht voor asbest op scholen. Terecht of overtrokken?

De reacties zijn verschillend. Door middel van een korte survey hebben we meer informatie rondom asbest op scholen weten te achterhalen. De survey bestond uit acht vragen waarop 110 gemeentes en scholen hebben gereageerd (circa 11% van de benaderde groep).

Dat asbest nog steeds actueel is blijkt niet alleen uit het aantal respondenten. Ook blijkt dit uit de constatering dat asbest aanwezig is bij meer dan de helft van de respondenten met een of meer scholen in beheer. Een opmerkelijk feit daarbij is dat bijna een kwart niet weet of er wel of geen asbest aanwezig is. Dat betekent echter niet dat het gehele asbest risico ook tot in detail in kaart is gebracht. Slechts 35% heeft het gehele risico in kaart gebracht. Ook geeft bijna de helft van de respondenten aan dat ze geen Asbest Risico Inventarisatie en Evaluatie hebben laten opstellen of dat men niet weet of dit gedaan is. Deze specifieke RI&E is niet verplicht maar heeft juist ten doel om de risico’s zo goed mogelijk in kaart te brengen.

Veel ouders en bezoekers verwachten dat een schoolbestuur en/of gemeente een beleid uitstippelen voor asbest risico. Bijna 10% van de respondenten geeft aan dat er geen beleid is. Het merendeel (55%) geeft aan dat het een passief beleid voert waarbij men wacht op nieuwbouw en/of renovatie. 30% geeft aan zeer actief te zijn door bijvoorbeeld asbest te laten verwijderen.

Download onderzoek


In het nieuws

IPCC heeft vijf toekomstpaden voor ons uitgestippeld. Welke gaan we kiezen?

De aarde is door menselijk handelen al 1,1 graad opgewarmd en overal zijn de gevolgen merkbaar – …

IPCC-klimaatrapport: van ‘code rood’ tot ‘acute noodsituatie’

In het rapport wordt gewaarschuwd dat enkel met drastische en grootschalige maatregelen het nog m…

Europese online cursus

Een kader voor kwaliteits- en risicobeheer voor organisaties in de publieke sector September 16th…

Taakverdeling bestuur afgerond

Taakverdeling bestuur afgerond. Nog wel op zoek naar jong bestuurlijk talent Voorzitter Jan-Paul …
Geschreven door
redactie
30 oktober 2011

Populaire artikelen

IPCC heeft vijf toekomstpaden voor ons uitgestippeld. Welke gaan we kiezen?

De aarde is door menselijk handelen al 1,1 graad opgewarmd en overal zijn de gevolgen merkbaar – …

IPCC-klimaatrapport: van ‘code rood’ tot ‘acute noodsituatie’

In het rapport wordt gewaarschuwd dat enkel met drastische en grootschalige maatregelen het nog m…
Nu inschrijvenNu inschrijven

Word lid van PRIMO

Inschrijven voor onze Nieuwsbrief

Op de hoogte blijven voor alles rondom PRIMO & ontwikkelingen op het gebied van Risico Management? Schrijf dan in voor onze Nieuwsbrief.

© All rights reserved.
PRIMO.

Informatie voor leden

Volg ons