De blinde vlek van het weerstandsvermogen

door Johan de Kruijf | Column Risk & Compliance

Ik schrijf dit stukje midden september in een tijdvak waarin in alle gemeenten en provincies de laatste hand wordt gelegd aan de begroting voor komend jaar. Als we de uitgelekte stukken van de rijksbegroting moeten geloven, dan zal er ook voor het lokaal bestuur wat extra geld op de plank liggen als gevolg van de trap-op-trap-af systematiek tussen rijksbegroting en de middelen voor gemeente- en provinciefonds. Als het goed is zouden we in rijke jaren juist wat moeten sparen voor de magere jaren. Ik wil geen doemdenker zijn, maar met alle artikelen rondom 10 jaar financiële crisis, brexit en mogelijke handelsoorlogen zijn er genoeg onzekerheden om bij stil te staan. Mooie aanleiding dus om even stil te staan bij ‘vet op de botten’.

Inmiddels hebben gemeenten ervaring opgedaan met het nieuwe BBV, de bepalingen voor winstneming bij grondexploitaties, kengetallen en balansprognoses. Behoudens de winstneming bij grondexploitaties zijn dat instrumenten die iets over het risicoprofiel – niet over de risicobereidheid – van gemeenten zeggen. Ik wil vandaag stilstaan bij de paragraaf weerstandsvermogen zoals die al sinds de introductie van BBV in de regelgeving is opgenomen. Lees meer

 

 


In het nieuws

Inschrijven voor onze Nieuwsbrief

Op de hoogte blijven voor alles rondom PRIMO & ontwikkelingen op het gebied van Risico Management? Schrijf dan in voor onze Nieuwsbrief.

© All rights reserved.
PRIMO.

Informatie voor leden

Volg ons