Dag van het risico

Bron: Overheid voor de toekomst

Directeur Eric Frank van PRIMO Nederland participeert in werkconferentie te Den Haag

Thema en doel
De Dag van het Risico is een inspirerende werkconferentie over de vraag: kunnen de overheid en de samenleving gezonder omgaan met risico’s en incidenten? In het bijzonder gaat het om risico’s op het brede vlak van de fysieke veiligheid: van voedsel en gezondheid tot verkeer.

De Dag van het Risico vond plaats op 19 mei 2010 en brengt een rijkdom aan uiteenlopende opvattingen bij elkaar van de genodigde internationale, nationale en lokale topambtenaren, bestuurders, politici, ondernemers, journalisten en vertegenwoordigers van burgerorganisaties.

De deelnemers gaan actief op zoek naar manieren waardoor:
– de overheid de verantwoordelijkheid voor risico’s duidelijk belegt
– burgers en bedrijven weten waarvoor zij zelf verantwoordelijk zijn
– incidenten minder vaak leiden tot onevenredige maatregelen.

De uitkomsten van de conferentie dragen bij aan een beleidsvisie van de minister van BZK, gebaseerd op een toezegging aan de Tweede Kamer. De Dag van het Risico is onderdeel van het programma Overheid voor de toekomst.

Enkele dilemma’s, geijkte patronen en taboes rond dit thema
– Nederland is nog nooit zo veilig geweest, en toch is er bijna geen tolerantie meer voor ongelukken en incidenten.
– De wetenschap en techniek maken het mogelijk om alsmaar meer risico’s waar te nemen. Daar kan je allerlei preventieve maatregelen op loslaten, maar houden die niet de illusie in stand dat het leven gevrijwaard kan worden van risico’s?
– Veiligheidsnormen zijn vaak gebaseerd op één spraakmakend ongeluk uit het verleden en niet op een risicoanalyse voor de toekomst.
– De overheid stelt niet de burger centraal en maakt geen integrale afweging van veiligheidsmaatregelen, terwijl daar wel instrumenten voor bestaan.
– Burgers en ondernemers leggen de kosten van een risico graag bij de overheid, zelfs als het lopen van het risico winstgevend was.
– Volgens een recent onderzoek vindt 85% van de kiezers politieke leiders onbetrouwbaar omdat ze meer beloven dan ze kunnen waarmaken.
– Brussel accepteert niet dat het risicoprofiel per land verschilt, waardoor Nederland wordt opgezadeld met een onnodig hoge controlelast.
– Emotioneel beladen risicoperceptie leidt tot onevenredige en kostbare maatregelen.

Documenten
Vooraf ontvangen de deelnemers een set met opvallende incidenten, waarvan enkele in discussie worden gebracht tijdens de conferentie. Enige tijd na de conferentie ontvangen de deelnemers de conferentiebundel, met daarin o.a. de zeven essays, de speeches, een verslag, de cases inclusief commentaren van deelnemers, en andere uitkomsten van de conferentie.”


In het nieuws

Inschrijven voor onze Nieuwsbrief

Op de hoogte blijven voor alles rondom PRIMO & ontwikkelingen op het gebied van Risico Management? Schrijf dan in voor onze Nieuwsbrief.

© All rights reserved.
PRIMO.

Informatie voor leden

Volg ons