CROW: Grootste grieven in de infrasector

Het CROW* heeft een nationale enquête uitgevoerd onder 282 opdrachtgevers en opdrachtnemers.  Managers van strategisch, tactisch en operationeel niveau zijn gericht bevraagd op hun gevoelens, inzichten en ervaringen met de kernvraag centraal hoe zij over elkaar denken? Het levert een beeld op van onder meer de ‘grootste grieven’ tussen opdrachtgevers en opdrachtnemers (aannemers).

PRIMO heeft in haar bijeenkomsten over publiek private samenwerking ervaren dat de taal en cultuur van beiden zeer verschillend is. Dit onderzoek onderstreept dat en maakt duidelijk dat verbeteringen in publiek-private samenwerking beginnen bij het herkennen en erkennen van deze grieven.

De resultaten van het onderzoek zijn weergegeven in deze video:

Daarnaast is er een samenvattende presentatie, alsmede een detailrapportage. Voor nadere informatie kunt u terecht bij niels.vanommen@crow.nl, Hoofd Cursussen, Opleidingen en Congressen bij CROW.

*PRIMO en CROW/RISNET werken nauw samen om het effectief denken en handelen in de keten te bevorderen en risico’s daarbij te mitigeren. Zij hebben daartoe op 26 maart 2017 een samenwerkingsovereenkomst afgesloten.


In het nieuws

Europese online cursus

Een kader voor kwaliteits- en risicobeheer voor organisaties in de publieke sector September 16th…

Taakverdeling bestuur afgerond

Taakverdeling bestuur afgerond. Nog wel op zoek naar jong bestuurlijk talent Voorzitter Jan-Paul …

Internal auditors in crisistijd

Internal auditors in crisistijd: ‘We moeten niet te lang in een adviesrol blijven zitten’ Peter …

‘Je moet erbovenop zitten om de controle te houden’

Jop de Vrieze De eerste golf: Hoe het vertrouwen in het beleid afbrokkelde. De Nederlandse aanpak…
Geschreven door
Redactie
5 juli 2017

Populaire artikelen

Europese online cursus

Een kader voor kwaliteits- en risicobeheer voor organisaties in de publieke sector September 16th…

Jack Kruf lezing 2020

Centraal thema in de afscheidslezing door jack Kruf van PRIMO Nederland was ‘Wat hebben wij gelee…
Nu inschrijvenNu inschrijven

Word lid van PRIMO

Inschrijven voor onze Nieuwsbrief

Op de hoogte blijven voor alles rondom PRIMO & ontwikkelingen op het gebied van Risico Management? Schrijf dan in voor onze Nieuwsbrief.

© All rights reserved.
PRIMO.

Informatie voor leden

Volg ons