Congres “Consequence Management: een logisch vervolg!”

Bron: Pinpoint

Op woensdag 13 juni heten wij u van harte welkom tijdens een in Nieuwspoort te houden congres met medewerking van Gertjan Bos, Eelco Dykstra, Jos Heijmans, Glenn Schoen, Rita Verdonk, Frits Wester en Peter van Zunderd. Met als rode draad de vraag: hoe wordt bereikt dat ervaringen van specifieke rampen en crises ook daadwerkelijk tot verbeterde preparatie / bestrijding leiden? Op deze bijzondere Haagse locatie natuurlijk ook met aandacht voor communicatie, pers en politiek!

Inhoud

Alom bekend is dat zowel goede preparatie als geoliede bestrijding van een crisis of ramp van het grootste belang zijn. Preparatie onder meer met het onderkennen van risico’s, het opstellen van plannen en draaiboeken, het uitvoeren van oefeningen. Bestrijding door inzet van mens en materieel, commandovoering, communicatie, etc.

Ook alom bekend is dat crises en rampen vele leermomenten met zich meebrengen; hiertoe wordt achteraf steeds een evaluatie opgesteld.

Minder bekend zijn de werkwijzen die er toe leiden dat op basis van deze lessen toekomstige rampen / crises ook daadwerkelijk beter beteugeld kunnen worden. En daarbij gaat het niet alleen om de organisatie die met een specifieke ramp of crisis is geconfronteerd maar ook om anderen die dit in de toekomst mee zouden kunnen maken. Met andere woorden: hoe beklijven de leermomenten van een specifieke ramp of crisis in de preparatie voor weer nieuwe incidenten?

Punt van aandacht hierbij is dat opgetreden rampen en crises ons voorstellingvermogen regelmatig te boven blijken te gaan en dat hierin dus ook moeilijk tijdens preparatie voorzien kon worden; desalniettemin wordt op slagvaardige bestrijding gerekend.

Gebleken is echter ook dat – hoe verschillend rampen zich ook kunnen manifesteren – de verschillende soorten gevolgen veelal dezelfde zijn. Met andere woorden: de mogelijke gevolgen van een ramp of crisis (zoals: stroomuitval, overvolle ziekenhuizen, vervuilde landbouwgronden of stagnerende bedrijfsprocessen) zijn relatief goed in kaart te brengen en voorbereiding hierop is – zeker aan de hand van specifieke ervaringen van voorgaande crises en rampen – bijzonder effectief.

Bent u geïnteresseerd? Klik dan hier voor meer informatie en inschrijven!


In het nieuws

Inschrijven voor onze Nieuwsbrief

Op de hoogte blijven voor alles rondom PRIMO & ontwikkelingen op het gebied van Risico Management? Schrijf dan in voor onze Nieuwsbrief.

© All rights reserved.
PRIMO.

Informatie voor leden

Volg ons