Krachtig Bestuur om te excelleren

Bron: INSIDEAN

Auteurs: Mevr. Dr. A.S. Nagesser, MSc PhD MBA, Principal
.                   Dhr. Ir. A.V. Rambaran, Intituutleider

Inleiding

We worden nu geconfronteerd met complexere uitdagingen waarbij individuele kennis en vaardigheden van personen en partijen tekortschieten om tot zinvolle integrale oplossingen te komen. Dit leidt uiteindelijk altijd tot middelmatigheid en angst. Naast dat er veel verandering in korte tijd plaatsvindt, vindt er ook een verandering van tijdperk plaats. Bestuurders en directies staan nu voor de grote uitdaging om krachtig bestuur te tonen om de uitdagende maatschappelijke en economische opgaven, eisen en problematiek aan te pakken. Niet meer vanuit een bepalende en uitvoerende rol met doorzettingsmacht, maar veel meer vanuit een faciliterende en ondersteunende rol met draagvlak. Er moet nu meer met minder middelen gedaan worden in een complexere en snel veranderende werk-leef en woonomgeving, waarin kunnen omgaan met pluriformiteit, dilemma’s, en verschillende belangen van vele actoren essentieel is. Daarnaast is Nederland een kennismaatschappij in wording. Om deze transformatie daadwerkelijk succesvol te laten verlopen waarin nieuwe kansen en groeipotentieel aanwezig zijn, is er krachtig bestuur nodig.

Maar wat is krachtig bestuur in een kennismaatschappij? Is het goed communiceren, besluitvorming, kennis vergaren, luisteren, aansturen, loslaten, reflectie, analyseren, creativiteit? Is er kanteling nodig en zo ja, op welke manier dan? Het zal niet de eerste keer zijn dat dat deze begrippen op velerlei wijze voorbij komen, dat u door de bomen het bos niet meer ziet, en in de praktijk verzandt in bureaucratie, onduidelijkheid en inertie. Door een andere zienswijze te hanteren is het toch relatief eenvoudig om u een kapstok mee te geven hoe tot krachtig bestuur in de praktijk te komen. Lees meer >

 


In het nieuws

Inschrijven voor onze Nieuwsbrief

Op de hoogte blijven voor alles rondom PRIMO & ontwikkelingen op het gebied van Risico Management? Schrijf dan in voor onze Nieuwsbrief.

© All rights reserved.
PRIMO.

Informatie voor leden

Volg ons