Rondetafel

Riscomanagement in Regionale Jeugdzorgarrangementen

Vertrouwen, risicobeheersing en realisme Door Eric Frank, Harry ter Braak en Martin van Staveren Waarom dit thema? De transitie van de jeugdzorg naar gemeenten, per januari 2015, heeft veel aandacht en voorbereidingen gevergd, maar lijkt zonder grote problemen te zijn verlopen. Een grote prestatie van alle betrokkenen: gemeenten en hun regionale samenwerkingsverbanden en de zorgaanbieders. De geslaagde transitie betekent echter niet dat […]

Van Cijfers en Controle naar Waarden en Vertrouwen

De rondetafel werd gehouden op 4 juni 2015 op uitnodiging van de gemeenten Assen, Groningen en Leeuwarden. Locatie: De Drentse Zaak in een zonovergoten Assen. Gastspreker: Kees Tillema. Welkom Het gezelschap wordt welkom geheten door Jan Willem Dijk, gastheer namens het PRIMO-lid de gemeente Assen. Noord-Nederland wordt in nieuw perspectief geplaatst, hier links zichtbaar vanuit een satelliet. Gespreksleider Jack Kruf […]

Verslag Workshop De doctrine van bestuurlijke verantwoordelijkheid bij 3D-informatievoorziening

Op 15 januari jl. werd in Den Bosch het 5e Jaarcongres van het Kwaliteitsinstituut Nederlandse Gemeenten (KING) gehouden. PRIMO Nederland werd de mogelijkheid geboden om in een workshop de bestuurlijke verantwoordelijkheid voor de 3D-informatievoorziening nader toe te lichten. John Schuilenburg, voormalig gemeentesecretaris van Utrecht en werkzaam bij ICT-leverancier Topicus, schetste het speelveld van de informatievoorziening in het kader van 3D. […]

Systeembreuk in het corporatiedomein

Wat betekent dit voor gemeenten? Door: Rien Lammertink, LINCmanagement Het is gebruikelijk de vertaling van de gemeentelijke risico’s van uitvalverschijnselen van woningcorporaties te zoeken in de harde, financiële, sfeer. Toch zijn de gemeentelijke risico’s van maatschappelijke aard misschien wel net zo ingrijpend. Zeker nu blijkt, dat we een historische verandering, een systeembreuk, meemaken, die bepaald niet in het voordeel van lokale en regionale overheden […]

Gemeente, provincie en verlengd lokaal bestuur discussiëren over good governance

‘Good governance vraagt duidelijk leiderschap, vertrouwen en openheid’  De noodzaak van good governance wordt erkend, maar hoe komt dit ook hoger op de agenda’s? Door duidelijk leiderschap, vertrouwen en openheid. Dat was een van de belangrijkste uitkomsten van de discussiebijeenkomst tussen een aantal gemeenten, de Provincie Noord-Brabant en verbonden partijen, georganiseerd door PRIMO Nederland (Public Risk Management Organisation) in het […]

PRIMO Nederland viert eerste lustrum

Auteur: Eric Frank, directeur PRIMO Nederland Op donderdag 24 november 2011 vierde PRIMO Nederland, Public Risk Management Organisation haar eerste lustrum tijdens een Partnerbijeenkomst in Internationaal Perscentrum Nieuwspoort. Drs. Eugène Meuleman, Bestuursvoorzitter van PRIMO Nederland ontving in de Frits van der Poelzaal de gasten. Daar waren aanwezig: Ir. Jack Kruf (President PRIMO Europe), Marie-Gemma Dequae (Voorzitter Wetenschappelijke Raad PRIMO Europe […]

Grip op Samenwerking

PRIMO Nederland organiseert samen met de Bestuursacademie Nederland een Rondetafelbijeenkomst als onderdeel van het Congres ”Grip op Samenwerking op 17 november 2011 te Utrecht. Deze rondetafel met als titel “Risico’s bij Bestuurlijke Samenwerking” is bedoeld voor bestuurders van gemeenten en provincies. Onder leiding van prof.dr. Peter B. Boorsma (em.) Hoogleraar Universiteit Twente zullen drs. René L.P.J. Hooijdonk CMC (vennoot van […]

Integraal risicomanagement bij gemeenten nog lang geen vanzelfsprekendheid

Verslag Rondetafelbijeenkomst 12 januari 2011, Amsterdam door Ernst & Young en PRIMO Nederland Groot besparingspotentieel blijft onbenut Veel gemeentelijke en provinciale overheden doen wel ‘iets’ met risicomanagement. Maar het huidige risicomanagement is vooral instrumenteel van aard en draagt nog onvoldoende bij aan financiële sturing. Veel overheden laten hiermee een groot besparingspotentieel liggen. Een gemiste kans, zeker in tijden van grootschalige […]

Uitnodiging voor een special event – ICT en Vitale Infrastructuur: Emergency Management

Op 23 november a.s. in het WTC/Leeuwarden zal er voor de allereerste keer een speciaal evenement plaatsvinden waarvoor wij willen namens het Internationale Katrina Programma uitnodigen. Na een inleiding en een gemeenschappelijk referentiekader, beraadslagen groepen volgens de beproefde ‘Focused Feedback” techniek van het IKP Programma. Aan het eind van de dag leidt dit tot consensus-based conclusies en aanbevelingen rond de […]

Het risico van de Wet Veiligheidsregio’s

Auteur: Harry ter Braak, WagenaarHoes Namens PRIMO Nederland heeft Harry ter Braak op het seminar Wet Veiligheidsregio’s een presentatie gegeven over de verhoogde risico’s die de invoering van de wet veiligheidsregio’s met zich meebrengt. Dit seminar werd op 30 september gehouden in het Internationaal Perscentrum Nieuwspoort te Den Haag. Volgens Ter Braak biedt de wet, die op 1 oktober 2010 […]

Risicomanagement als ondersteuning bij komende bezuinigingen

Bundeling van kennis gewenst Rondetafel PRIMO Nederland/RISNET Noordwijk, 27 mei 2010 Risicomanagement is vooral op financiën gericht en veel minder op communicatie, veiligheid, milieu en imago. Hier is nog een wereld te winnen. Er is veel kennis aanwezig. De spelers, publiek en privaat, moeten elkaar meer opzoeken, samenwerken en inspireren. Risicomanagement kan bovendien een belangrijke rol spelen bij de grote […]

WMO en het managen van risico’s

Jan-Willem Boissevain, Logica en Jack Kruf, gemeente Roosendaal Oorspronkelijke publicatie: 29 april 2007, Rotterdam Per 1 januari 2007 is de WMO van start gegaan. Iedereen bereidde zich voor op woedende burgers, enorme wachtlijsten en stapels bezwaarschriften. Maar niets van dat alles. Toch zijn de risico’s reëel. Misschien niet op korte termijn, maar op lange termijn neemt de vraag naar middelen […]

De kansen van het regeerakkoord

Geert Haisma, Robert ‘t Hart en Jack Kruf. Uitkomsten rondetafel georganiseerd door PRIMO Nederland in samenwerking met het Nederlands Adviesbureau voor risicomanagement “Het nieuwe regeerakkoord van risico’s naar kansen voor gemeenten”, Parkhotel Den Haag, 13 april 2007. Tijdens de rondetafel is er door een 15-tal gemeentesecretarissen, VNG-directeur Ralph Pans en VGS-voorzitter Piet Buijtels onder leiding van Yourie Albrecht openlijk gediscussieerd […]

De gemeentesecretaris en veiligheid(sregio)

Op initiatief van PRIMO Nederland organiseerde WagenaarHoes Organisatieadvies op haar kantoor in Driebergen een discussie tussen een aantal gemeentesecretarissen over het fenomeen van de veiligheidsregio. Veiligheid is een thema dat alle gemeenten bezig houdt en daarmee raakt aan het werk van alle gemeentesecretarissen. Veiligheidsmanagement moet tot het standaardpakket van de gemeentesecretaris behoren. Hij dient te beschikken over de basale kennis […]

De factor P: risico of te managen kans?

Woensdag 16 april 2008, 16-20 uur, Eindhoven Rondetafel op uitnodiging voor 20 personen vanuit overheid overheid, bedrijfsleven, hogere overheid en wetenschap: secretarissen, directeuren HRM en strategisch adviseurs HRM. Wat is nu eigenlijk het probleem? De taken van gemeentelijke overheden (en van tal van andere bedrijven) veranderen in rap tempo. Oorzaken zijn o.a. het delegeren van taken vanuit hogere overheden, het […]

Risicomanagement brengt uitdagingen dichterbij

Verslag Workshop Marsh “Risicomanagement brengt uitdagingen dichterbij” op het 1e PRIMO Jaarcongres, 22 november 2007. Tijdens de workshop van Marsh Risk Consulting werd ondermeer ingegaan om het risicomanagement evolutiemodel en het risicomanagement raamwerk. De modellen helpen organisaties inzage te krijgen in respectievelijk hun fase van risicomanagement- ‘volwassenheid’ en in de kwaliteit van de risicomanagement-organisatie. Met name het laatste model geeft […]

Gedragsaspecten van risicomanagement

Verslag Workshop TNO “Gedragsaspecten van risicomanagement: van arbeidsrisico’s naar vitaliteit van mens en organisatie” op het 1e PRIMO Jaarcongres, 22 november 2007. Prof. Dr. Gerard Zwetsloot (TNO) Drs. Arjella van Scheppingen (TNO) In het ochtendprogramma van dit PRIMO jaarcongres zijn diverse invalshoeken en dilemma’s besproken om van risico’s kansen te maken. Het gaat zowel om rationaliteit (vanuit analyses systematisch werken […]

Risicomanagement bij projecten

Verslag Workshop BCS/NAR “Risicomanagement bij projecten”op het 1e PRIMO Jaarcongres, 22 november 2007. Caspar Boendermaker (BNG Consultancy Services) Robert ‘t Hart (Nederlands Adviesbureau voor Risicomanagement) Tijdens deze workshop werden de 25 deelnemers meegenomen in de statistieken van de Deense professor Bent Flyvbjerg, welke uitvoerig onderzoek heeft gedaan naar de kostenoverschrijdingen bij publiekeinvesteringsprojecten wereldwijd. Bent Flyvbjerg concludeert dat de kosten in […]