Partner

De overheid blijkt wel degelijk nodig

Revival van het openbaar bestuur en het bestuurlijk handelen Marcel Boogers, hoogleraar Innovatie en Regionaal Bestuur aan de UT en senior adviseur bij BMC, ziet belangrijke veranderingen in het openbaar bestuur. In de Master Public Management deelt hij als kerndocent zijn expertise hierover. ‘De ontwikkelingen in de publieke sector vragen om een nieuwe generatie van bestuurlijk leiderschap’. In vogelvlucht neemt […]

Gemeente Rotterdam wint RISNET Challenge 2018

In een strijd met VolkerWessels en Twynstra Gudde wist Edwin Smits van de Gemeente Rotterdam het beste perspectief te schetsen op het risicomanagement van de toekomst. Hoe ziet risicomanagement 3.0 er in de bouw- en vastgoedsector over tien jaar uit? Dat was de inzet van de prijsvraag die RISNET deze herfst samen met partner Bouwgenootschap organiseerde. Het waren Arnold van […]

Good Public Governance

Vertrouwen sleutelwoord voor transparante overheid Jan Klaassens | BNG, 2006* Op 5 oktober 2006 organiseerde de BNG het congres Good Public Governance. Onder leiding van bestuursvoorzitter Pim Vermeulen werd van gedachten gewisseld over de manier waarop de diverse overheidslagen het onderling wantrouwen kunnen verminderen en het vertrouwen van de burgers kunnen herwinnen. Biedt governance de sleutel om als overheid effectiever […]

Risicomanagement – meer dan der som der delen

Deloitte*. Het managen van risico’s en kansen is zonder enige twijfel één van de grootste uitdagingen geworden voor de publieke sector. Zeker nu we in een economische crisis zitten en ook de publieke sector met bezuinigingen en het nadrukkelijk maken van keuzes te maken heeft. Risicomanagement vraagt daarom juist ook de aandacht van de gemeenteraad. Met de paragraaf weerstandsvermogen in […]

Professional Learning & Development Universiteit Twente en PRIMO Nederland intensiveren samenwerking.

Professional Learning & Development (PLD) van de Universiteit Twente en PRIMO Nederland hebben in Enschede op 25 april 2018 een samenwerkingsovereenkomst ondertekend. Doel is te komen tot een gezamenlijke bevordering van effectief risicomanagement en publieke sturing. Caroline Regtuit, zakelijk directeur PLD: “Graag ondersteunen wij vanuit onze kernactiviteiten PRIMO om deze als een erkend platform binnen Nederland voor publiek risicomanagement en […]

BNG Bank en risicomitigatie

Door Pauline Bieringa* BNG Bank is opgericht om de publieke sector (tegen lage kosten) te financieren. Aanleiding voor de oprichting in 1914 was de behoefte aan een nieuw rioleringsstelsel. Nieuwe riolering bood niet alleen schoon water, maar leidde ook tot verbetering van de gezondheid van een groot deel van de bevolking (iedereen kent de foto’s van Jacob Olie van de […]

“We moeten de veranderingen in het klimaat een stap voor blijven.”

Kennisportaal Ruimtelijke Adaptatie | 23 maart 2016 Interview met voorzitter van de Unie van Waterschappen (UVW) Hans Oosters. Dat we voor een enorme opgave staan, die we alleen gezamenlijk het hoofd kunnen bieden, leidt geen twijfel volgens dijkgraaf en voorzitter van de Unie van Waterschappen Hans Oosters: “Als je kijkt naar waterveiligheid, dan liggen we goed op streek. Maar kijk […]

Onderzoek “What if” over crisismanagement en meerlaagsveiligheid ziet belangrijke rol voor Deltaprogramma

Bron: Deltacommissaris Deze week verscheen het onderzoek “What if…?” over crisismanagement en meerlaagsveiligheid. Het onderzoek is uitgevoerd door Dykstra International Emergency Management (DIEM) als een korte strategische verkenning op basis van internationaal ontwikkeld gedachtegoed. Opdrachtgever was het ministerie van Infrastructuur en Milieu. Eén van de aanbevelingen is dat er een belangrijke rol is weggelegd voor het Deltaprogramma. Met vertegenwoordigers uit […]

Praktijkvoorbeelden communicatie over risico’s en kostenbeheersing

Bron:  Robert ‘t Hart Steeds duidelijker wordt dat niet alle risico’s koste wat het kost beheerst dienen te worden. De overheden zijn door hun middelen beperkt, en dus vinden scherpere afwegingen plaats over risico’s en beheerskosten. Van belang om deze afwegingen goed aan de buitenwereld te communiceren. Twee praktijk voorbeelden.

Beveiliging in de schijnwerpers

Bron: Ernst & Young Het tweede halfjaar van 2011 stond in het teken van grote incidenten op het gebied van informatiebeveiliging bij de overheid. Veel aandacht was er voor het niet goed functioneren van het DigiD beveiligingsmecha­ nisme. De incidenten werden gevolgd door de problemen rondom Diginotar, waarna de maand oktober in het teken stond van de ‘Lektober’ campagne van […]

Stresstest als hét instrument voor een solide financiële basis in crisistijd

Bron:  Ernst & Young Overheden staan momenteel voor een grote financiële uitdaging. Bezuinigingen, decentralisaties met kortingen, dalende overheids­ uitgaven en daardoor voor gemeenten minder geld uit het gemeentefonds, afwaarderingen van vastgoed en minder specifieke uitkeringen. Daarmee wordt het nog belangrijker de ontwikkeling van de financiële positie van een overheidsorganisatie nauwgezet te volgen. Speciaal hiervoor heeft Ernst & Young de stresstest […]

7 eigenschappen voor de risicomanager

Bron: Robert ‘t Hart Als de eerste 3 eigenschappen (proactief, doel voor ogen &  prioriteiten) zijn ingevuld, ben je volgens Covey sterker en is het mogelijk om meer met anderen te delen. Geef meer uit handen en creëer een olievlekwerking. 4 Win-win Zorg voor een olievlekwerking door andere mensen hun eigen succes te gunnen. Bied opleidingen aan maar laat ruimte […]

VNG Verzekeringen en het Nederlands Adviesbureau voor Risicomanagement gaan samenwerken

Bron: NAR Voor gemeenten is het van groot belang dat zij hun risico’s goed hebben verzekerd. Zeker in tijden van financiële onzekerheid. Het Nederlands Adviesbureau voor Risicomanagement draagt daarom de exclusieve rechten van haar verzekeringsmodule NARIS voor de gemeentemarkt over aan VNG Verzekeringen. Het informatiesysteem komt op de markt onder de naam VNGVIS. Kosten besparen in tijden van bezuinigingen VNG […]

Risicocultuur en foutencultuur

Bron: Robert ‘t Hart Foutencultuur Een verantwoordelijke en risicoalerte cultuur verkrijgen. Dat is voor veel organisaties de drijfveer om te starten met risicomanagement. Toch blijkt dit in de praktijk een grote uitdaging. Want de bestaande foutencultuur van de organisatie wordt vaak gezien als een ‘doos van Pandora’. Er bestaat grote angst die open te maken. Wat is dat eigenlijk: een foutencultuur?  […]

Narcisme risicomanagement bestuurders en directeuren

Auteur: Robert ‘t Hart Drie kerntaken voor Risicomanagement directeuren, bestuurders Bestuurders en directeuren worden in toenemende mate afgerekend als er iets fout gaat in de organisatie en er een vertrouwensbreuk ontstaat. In het verleden konden directeuren daar vaak mee wegkomen door te wijzen op “van buiten komend onheil” meestal verwoord in het zinnetje “wat ons nu weer overkomen is….”. Tijdens […]

Risicoperceptie Rijkman Groenink

Bron: Robert ‘t Hart Vijf jaar na dato eindelijk weer een interview met Rijkman Groenink in het programma College Tour. Na het lezen van De Prooi was ik uiteraard benieuwd naar zijn beeld van het verleden. Door De Prooi hebben we inzicht gekregen in de bestuurskamers en zijn we erachter gekomen dat mensen in de top toch ook maar gewone […]

Wethouder; durf risico’s te nemen!

Bron: Robert ‘t Hart Projecten en risicomanagement Projecten welke over budget gaan, zorgen steeds vaker dat wethouders worden afgerekend. De vraag die keer op keer opkomt bij de media:  hoe heeft dit zo kunnen gebeuren? Hebben we niet geleerd van eerdere projecten die mis gingen? Het antwoord is; we leren wel,  maar communiceren onvoldoende. Cultuur Gemeentelijke organisaties zijn over het […]

“Meer decentrale overheidstaken met minder geld is geen paradox”

Hoe houd je het aantrekkelijk voor medewerkers? Rondetafel Marsh & Mercer en PRIMO Nederland Je zet een aantal hoogleraren, consultants, specialisten en vertegenwoordigers van gemeenten aan tafel. Je brengt bovengenoemd thema in. En wat krijg je? Een enerverende middag, waar de hedendaagse problematiek van een decentrale overheid, die het moet doen met minder financiële middelen, in een krappe arbeidsmarkt helder […]

Nederlandse Gemeenten: ‘Risk Management at risk’, en meer

Door: Peter Paul Leutscher, Director Business Development Marsh Bron: De raad aan het werk Het is niet zozeer interessant of gemeenten meer risico lopen, feit is dat risico’s steeds meer voluit in het daglicht staan. Financiële risico’s, veiligheidsrisico’s, (volks)gezondheidsrisico’s, aard en omvang worden, vooral als zaken spaak dreigen te lopen, breed uitgemeten. Of het nu gaat om de realisatie van […]

Integraal risicomanagement bij gemeenten nog lang geen vanzelfsprekendheid

Bron: Ernst & Young, in samenwerking met PRIMO Nederland “Groot besparingspotentieel blijft onbenut Veel gemeentelijke en provinciale overheden doen wel ‘iets’ met risicomanagement. Maar het huidige risicomanagement is vooral instrumenteel van aard en draagt nog onvoldoende bij aan financiële sturing. Veel overheden laten hiermee een groot besparingspotentieel liggen. Een gemiste kans, zeker in tijden van grootschalige bezuinigingen. Risicomanagement is geen […]

Conferentie Risicomanagement 14 april 2011

Uitnodiging Conferentie Kansen en risico’s blj (nieuwe) samenwerkingsverbanden van gemeenten en provincies “Samenwerking tussen gemeenten onderling en tussen gemeenten en provincies bij een doelmatige en effectieve uitvoering van publieke taken is een meer en meer voorkomend fenomeen. Aan deze samenwerking zijn ook financiële en andere risico’s en kansen verbonden. De Inventarisatie van deze risico’s en kansen alsmede goede keuzes over […]

Integratie risicomodellen binnen financiële instellingen niet op orde

Bron: Deloitte Rotterdam, 9 februari 2010 – Alhoewel financiële instellingen aangeven dat adequate implementatie en integratie van risicomodellen hoog op de agenda staan, geeft meer dan de helft aan dat de status en voortgang tot op heden vatbaar is voor verbetering. Dit is de belangrijkste conclusie uit de Global Model Practice Survey die door Deloitte Financial Risk Management is uitgevoerd. […]

Praktijklessen Risicomanagement

Bron: Provincie Limburg, NAR en Deloitte Auteurs: Robert ‘t Hart (Nederlands Adviesbureau voor Risicomanagement), Rene Bosman (Provincie Limburg), Patrick Schouten (Deloitte) Datum 18 januari 2011 Een op de praktijk gerichte workshop waarin Robert ‘t Hart inging op de praktijklessen van risicomanagement vanuit zijn uitgebreide ervaring. Rene Bosman lichtte vervolgens de resultaten toe van het onderzoek naar de geschiktheid van ISO […]

Integraal risicomanagement bij gemeenten nog lang geen vanzelfsprekendheid

Verslag Rondetafelbijeenkomst 12 januari 2011, Amsterdam door Ernst & Young en PRIMO Nederland Groot besparingspotentieel blijft onbenut Veel gemeentelijke en provinciale overheden doen wel ‘iets’ met risicomanagement. Maar het huidige risicomanagement is vooral instrumenteel van aard en draagt nog onvoldoende bij aan financiële sturing. Veel overheden laten hiermee een groot besparingspotentieel liggen. Een gemiste kans, zeker in tijden van grootschalige […]

Uitnodiging voor een special event – ICT en Vitale Infrastructuur: Emergency Management

Op 23 november a.s. in het WTC/Leeuwarden zal er voor de allereerste keer een speciaal evenement plaatsvinden waarvoor wij willen namens het Internationale Katrina Programma uitnodigen. Na een inleiding en een gemeenschappelijk referentiekader, beraadslagen groepen volgens de beproefde ‘Focused Feedback” techniek van het IKP Programma. Aan het eind van de dag leidt dit tot consensus-based conclusies en aanbevelingen rond de […]

The multi-billion dollar black hole

Bron: Ernst & Young For years, companies have invested heavily in governance, risk management and compliance (GRC), increasing the size, magnitude and reach of their GRC functions and activities. Now, in the aftermath of the most severe economic crisis in a generation, they are acutely conscious of the need to demonstrate sound risk management. They believe that their reputations, customer […]

Ontwikkeling digitale dienstverlening bij gemeenten staat stil

Bron: Ernst & Young “17 sept – Vooruitgang in de ontwikkeling van het digitale loket waar burgers en ondernemers interactief producten en diensten afnemen lijkt stil te staan. Producten die eerder interactief afgenomen konden worden, worden nu niet meer beschikbaar gesteld. Dit blijkt uit de benchmark digitale dienstverlening 2010 van Ernst & Young. Ernst & Young heeft dit jaar voor […]

Unlocking the strategic value of Internal Audit

Three steps to transformation Source: Ernst & Young In recent years, Internal Audit has been focused on control and compliance efforts to address internal control requirements. Now senior executives and Audit Committees are looking for more. As our survey suggests, companies want to broaden the role of Internal Audit. Executives want more than reliable assurance and efficient audits — they […]

2e leergang Master Risicomanagement

Bron: Universiteit Twente Het is voor het succes van de professional in risicomanagement essentieel om het brede vakgebied te kunnen overzien. Dit geldt voor adviseurs in risicomanagement, voor elke lijnmanager alsook voor risicomanagers en risicocoördinatoren in de organisatie. Zij zijn nauw betrokken bij de opzet en uitvoering van integraal beleid en strategieën voor risicomanagement -– zowel bij overheidsorganisaties als bij […]

Actualiteitencollege Universiteit Twente

Vrijdag, 25 juni 2010 Campus Universiteit Twente te Enschede Gebouw Waaier, Zaal 3 Volg het Actualiteitencollege aan de Universiteit Twente Voor dit college op 25 juni a.s. met Prof. dr. ir. Olaf Fisscher, Dr. Michel Ehrenhard, Drs. Ank Bijleveld-Schouten en Prof. dr. ir. Joop Halman. Een college over veranderen, politiek, bestuur en risicomanagement.

Voorbij de crisis

Bron: Vereniging van Gemeentesecretarissen (VGS) Dinsdag 25 mei ontvingen Ralph Pans (VNG) en Roel Bekker (Vernieuwing Rijksdienst) uit handen van de redacteuren Rien Fraanje en Jos van der Knaap het eerste exemplaar van de bundel ‘Voorbij de crisis. Een nieuwe tijd vereist een andere overheid’. In een eerste reactie onderstreepten beide ontvangers het uitgangspunt van de bundel; dat het momentum […]