2005

Over ‘Publiek Risico’

Focus: ‘Werken vanuit definitie, markering en filosofie. Tijdens de oprichting van de idee van PRIMO in Straatsburg op 1 April 2005, hebben wij de noodzaak van ontwerpprincipes gerelateerd aan de besturing van publieke risico’s uitgebreid bediscussieerd. Wij, om precies te zijn de executive committee van de Europese vereniging van gemeentesecretarissen UDITE, definieerden het als een vorm en wijze van werken […]

Public Risk Forum

Focus: ‘Kennisdeling en community building’. In 2005 wordt PRIMO opgericht als platform voor kennisdeling. Sinds 2007 voert zij voor gerichte dialoog Public Risk Forum. Het forum is gericht op directe en onafhankelijke deling van kennis en ervaring met betrekking op publiek waardemanagement. Dit is een onmisbare schakel in succesvolle sturing met aandacht voor elementen zoals resilience-, scenario- en designdenken. PRIMO zet hiermee […]

PPS: beter risicomanagement

Pim Vermeulen | B&G Magazine, 1 maart 2005 Deze weken is er op rijksniveau veel discussie over het onderwerp Publiek-Private Samenwerking. De vraag laat zich stellen of daarbij sprake is van echte PPS’en zoals die de afgelopen jaren tot stand zijn gekomen op lokaal, regionaal en provinciaal niveau, waarbij ruimtelijke plannen worden gerealiseerd door (vaak meerdere) overheden, die met private […]