Caleidoscoop publieke waarden en risico’s gemeente Assen

PRIMO verzorgde op woensdag op 12 februari 2020 voor de GOA Publiek trainees die werkzaam zijn bij de gemeente Assen, een dagvullend programma. Een interessant en vooral gedifferentieerd gezelschap! Directer gezegd: een mooi team – trainees én de mobiliteitsadviseur van de gemeente – van mensen met heldere inzichten, een goed stel hersens, betrokken en empathisch.

Het denken in publieke waarden was dominant deze dag, vooral ook in relatie tot de eigen opgaven en opdrachten. We namen de tijd om gedachten, emoties en gevoelens over rollen en stijlen met elkaar te delen. Verdieping ook op de eigen kracht en authenticiteit.

Het brede palet van de gemeentelijke context kwam uitgebreid aan bod: de voorliggende maatschappelijke opgaven waarop elk werkzaam is en de koppeling met specifieke organisatievraagstukken die daarbij zich aandienen. Veel tijd was er om de eigen ervaringen en inzichten te delen, elkaar erop te versterken, alles in de veilige omgeving van de groep. Nieuwe technieken zoals scenario-analyses en design thinking werden benoemd en kort beoefend. Het is werkelijk verbluffend hoe deze jonge mensen in staat zijn om in korte tijd zulke messcherpe en krachtige analyses te zien maken. ‘Samen voor de burger, bedrijf en samenleving’ was de gevoelde grondhouding deze dag.

Met EIPA-deskundige Harrie Scholtens erbij, was er bijzondere aandacht voor hoe ook andere organisaties succesvol zijn geweest met goede besturing op projecten en plannen. Dit met voorbeelden uit Nederland, maar zeker ook vanuit de bredere context van Europa. Harrie bracht deze in vanuit zijn rol als programmamanager van de meest recente European Public Sector Award. Dit palet aan opgedane inzichten – soms zelfs innovatiever dan wij gewoon zijn in het Nederlandse landschap,  inspireerde allen en appelleert wellicht aan de nieuwe grondhouding van elk van ons die voor het publieke domein mag werken, om kennis te delen en van andere te leren.

Risicomanagement was deze dag  een onderdeel van het grotere geheel van sturen op publieke waarden. Dit vak vloeit eigenlijk meer en meer samen met ook andere benaderingen, die meer aansprekend zijn bij bestuurders en top-managers. Het vanuit de machinekamer opereren (in control) versus het kijken vanuit de boeg (externe oriëntatie, navigatie en strategie) blijken toch twee verschillende werelden. Veel van het traditionele risicomanagement bevindt zich in de machinekamer, en veel minder aan aan de boeg. PRIMO behandelde hier bestaande en gezaghebbende concepten. Het gevoelen was dat het werken met risicolijstjes en spreadsheets plaats zou moeten maken voor dialoog en onderlinge verbinding. PRIMO pleit in bredere zin voor een hernieuwde aanpak en herdefinitie van risicomanagement.

Kernpunt van de dag was dat elke verandering in een systeem begint bij het eigen persoonlijke leiderschap: kennis willen delen, andere bevragen naar hun inzichten of perspectieven op een vraagstuk, tijd nemen om jezelf te oriënteren voordat je met een klus begint en vooral goed kijken naar de context of de kwestie.

Weg gingen wij deze dag van de segmentatie en fragmentatie, van top-down naar high reliability sturing, van visie naar uitvoering, van systeem- naar leefwereld, weg van moeizame interfaces tussen politiek, bestuur en management naar de geoliede. Op weg naar het leggen van verbindingen, naar de renaissance van de eigen kracht en authenticiteit. In drie kwartier maakte de groep een plan dat kan helpen een organisatie daarbij in de juiste modus te krijgen. Linker en rechter hersenhelften werden gedeeld en ‘uitgewisseld’. Hoe cool is dat.

Met dank aan trainee-coördinator van de gemeente Assen, Linda Zagers, voor het in ons gestelde vertrouwen.

Ondanks de striemende hagelbuien die het wijdse Drentse landschap om ons heen teisterden, concludeerden wij: het was een mooie dag! Wij wisten natuurlijk al dat in Assen de gelukkigste mensen van Nederland wonen. Vandaag is dat maar weer eens bevestigd. Assen, een stad om trots op te zijn.

Jack Kruf
Directeur PRIMO Nederland


In het nieuws

Inschrijven voor onze Nieuwsbrief

Op de hoogte blijven voor alles rondom PRIMO & ontwikkelingen op het gebied van Risico Management? Schrijf dan in voor onze Nieuwsbrief.

© All rights reserved.
PRIMO.

Informatie voor leden

Volg ons