Boudewijn Steur: “Nieuwjaarstoespraken nader beschouwd”

© Q-Dock

De analyse van Boudewijn Steur*.

De nieuwjaarstoespraken van commissarissen van de Koning en burgemeesters brengen niet alleen de beste wensen voor het nieuwe jaar over. Ze dienen ook als instrument voor politieke agendering. Historicus Boudewijn Steur maakte een analyse van de onderwerpen die aan bod komen. In het eerste deel van deze analyse: de samenleving, democratie en verkiezingen.

Hoogst informatief, een gedegen analyse, volledig ook. Geeft een goed beeld van het weefsel van de samenleving, de gedachten erover en de verbondenheid ermee vanuit lokaal en regionaal bestuur. Het biedt zicht op relevante trends en ontwikkelingen, scenario’s voor de toekomst en mogelijke publieke risico’s aan de horizon op korte en lange termijn. Lezenswaardig.

Lees deel 1.

Lees deel 2.

*Boudewijn is programmamanager Versterking Democratie en Bestuur bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.