BNG Bank en risicomitigatie

Pauline Bieringa

Door Pauline Bieringa*

BNG Bank is opgericht om de publieke sector (tegen lage kosten) te financieren. Aanleiding voor de oprichting in 1914 was de behoefte aan een nieuw rioleringsstelsel. Nieuwe riolering bood niet alleen schoon water, maar leidde ook tot verbetering van de gezondheid van een groot deel van de bevolking (iedereen kent de foto’s van Jacob Olie van de erbarmelijke sanitaire situatie in de Jordaan in de 19de eeuw) en tot verbetering van sociale stabiliteit.

Zoals het Global Risks Report aangeeft, is sociale stabiliteit een fundamentele randvoorwaarde voor het kunnen beheersen van de gesignaleerde grote risico’s. BNG Bank heeft niet de pretentie of de mogelijkheid om genoemde risico’s te voorkomen; zij kan wel een rol spelen in het trachten te mitigeren van beïnvloedbare risico’s.

BNG Bank is geen beleidsbepaler, en moet dit ook niet worden (al wordt dit regelmatig geopperd door diverse instanties). Zij volgt het overheidsbeleid. Dit betekent echter niet dat zij zich passief opstelt. Integendeel, zij volgt en speelt met haar dienstverlening in op actuele ontwikkelingen (voorbeeld: duurzame energie); zij stelt zich ten dienste van aandeelhouders en klanten en financiert niet alleen, maar denkt ook mee over het mitigeren van risico’s (voorbeelden: glasvezel in de buitengewesten tbv het aangesloten houden van de burgers aldaar, financiering opvang vluchtelingen, structureren van business cases voor het beheersen van de stijging van de waterspiegel).

BNG Bank kan en wil haar kennis van financiering en risicomitigatie graag ter beschikking stellen van de publieke sector, kan een bijdrage leveren aan het ontzorgen van nationale en lokale beleidsbepalers in de publieke sector en helpt mee bij de conversie van problemen in kansen (voorbeeld: waste to energy).

Oproep aan het publieke domein, en in het bijzonder lokale bestuurders: leer uw eigen bank beter kennen en maak gebruik van de bij ons beschikbare kennis!

Het concrete handelingsperspectief voor de aanpak van de in het Global Risks Report 2016 genoemde risico’s, is het meest gebaat bij:

“Grootste risico is sociale instabiliteit. BNG Bank kan dit risico niet voorkomen en is geen beleidsbepaler, maar kan wel een rol spelen bij het mitigeren van risico’s en de bewustwording van risico’s. Aanbeveling; maak gebruik van de kennis en ervaring van BNG Bank en hen vroegtijdig betrekken bij het adresseren van maatschappelijke problemen.”

*Bieringa, P. (Pauline) MA MBA,  Managing Director Public Finance BNG Bank. Zij maakt deel uit van de Nederlandse Denktank ‘From Global to Local’ 2016.