Blijf op de hoogte en zie wat PRIMO Nederland u biedt.

Door Eric Frank, directeur PRIMO Nederland.

Foto-Eric_Frank-150x150In toenemende mate wint aandacht voor goed bestuur en risicomanagement terrein. Niet in de laatste plaats ingegeven door belangrijke en vaak complexe dossiers zoals de 3 decentralisaties, de samenwerking tussen gemeenten en woningcorporaties, de grondexploitatie problematiek, de samenwerkingsverbanden, de verlegging van en/of zich uitbreidende samenwerkingsverbanden, zoals bij de decentralisaties en last but not least de komende gemeenteraadsverkiezingen. Politiek gezien gaat de komende periode daar alle aandacht naar toe. Maar de ontwikkeling van de dossiers gaan in ieder geval ambtelijk gezien “gewoon” door. Wie houdt grip en wie is eindverantwoordelijk?

Het wordt heel druk voor toekomstige raadsleden en nieuwe bestuurders om zich alles betreffende de relevante dossiers eigen te maken. Een ware klus! En de uitvoering van de taken alsmede de verantwoordelijkheid wordt voor huidige bestuurders en raadsleden, alsmede (helemaal) voor de toekomstige, zwaar zo niet zwaarder.

Blijf u op de hoogte stellen d.m.v. PRIMO’s gratis nieuwsbrief. Geef collegae hiervoor op als u vindt dat ook anderen binnen uw decentrale organisatie zich blijvend op de hoogte zouden mogen stellen. Bezoek onze website ww-solutions.org/primo-nederland.eu en zie wat onze vereniging te bieden heeft. Zoals op de homepage: Headnews, publicaties, PRIMO Nederland biedt, het Magazine Governance Connect, verwijzing naar de gratis nieuwsbrief Focus, aanbevolen boeken, rapporten en verwijzing naar de meest gelezen artikelen en een archief met tal van publicaties et cetera. Dit alles met betrekking tot good public governance en risicomanagement als integraal onderdeel.

Nog geen lid van PRIMO Nederland? Word dan nu lid en meld u aan via admin@primo-nederland.eu.

Wilt u nader contact of een afspraak over de mogelijkheden van PRIMO Nederland voor uw organisatie; neem contact op met Eric Frank, directeur. eric.frank@primo-nederland.eu.