Beleidsnota verbonden partijen/ Good Governance

Bron: Waterschap Aa en Maas, Waterschap De Dommel

Aanleiding 

De tijden zijn veranderd. Niet alleen zijn de opgaven waar ons waterschap voor staat toegenomen, maar heeft het waterschap steeds vaker partners nodig om zijn taken kostenefficiënt en goed uit te voeren. De samenwerking met andere Noord-Brabantse waterschappen wordt geïntensiveerd onder het motto “winnend samenwerken” en ook de samenwerking met andere partners in de publieke sector wordt steeds belangrijker. Samenwerking is geen doel op zich maar moet doelgericht zijn. Vooraf nadenken over de keuzes die het waterschap daarbij maakt – inclusief de rol en positie van de deelnemers aan die samenwerking – is belangrijk, evenals het afleggen van verantwoording over dit “bestuur op afstand”. Lees meer >


In het nieuws

Inschrijven voor onze Nieuwsbrief

Op de hoogte blijven voor alles rondom PRIMO & ontwikkelingen op het gebied van Risico Management? Schrijf dan in voor onze Nieuwsbrief.

© All rights reserved.
PRIMO.

Informatie voor leden

Volg ons