Asbestketen Ontrafeld

Eindrapport Ketenonderzoek Asbest Provincie Noord-Holland

Bron: Provincie Noord-Holland

“Onder regie van de provincie Noord-Holland hebben gemeenten, het Openbaar Ministerie, de politie en de VROM-Inspectie samengewerkt. Er is onderzoek gedaan naar eventuele misstanden in de asbestketen. Het inhoudelijke resultaat is niet goed. 50-80% van het asbestafval op onze stortplaatsen heeft een herkomst die aanleiding geeft tot nader onderzoek.

Uit het onderzoek blijkt dat de asbestregelgeving theoretisch weliswaar sluitend is, maar onvoldoende is toegesneden op de dagelijkse praktijk. Belangrijke oorzaak is dat het toezicht vooral leunt op het aanvragen van een sloopvergunning. In de praktijk gebeurt dit echter vaak niet en dan heeft het bevoegd gezag nauwelijks aangrijpingspunten om in actie te komen. Gevolg is een aanzienlijke stroom illegaal asbest dat zijn weg naar de stortplaats vindt. Om deze illegale praktijk toch effectief aan te pakken biedt samenwerking tussen de partners bij thematische ketenhandhaving aanzienlijke meerwaarde.” Lees meer >

Download Rapport Asbestketen ontrafeld


In het nieuws

Inschrijven voor onze Nieuwsbrief

Op de hoogte blijven voor alles rondom PRIMO & ontwikkelingen op het gebied van Risico Management? Schrijf dan in voor onze Nieuwsbrief.

© All rights reserved.
PRIMO.

Informatie voor leden

Volg ons