Asbestketen Ontrafeld

Eindrapport Ketenonderzoek Asbest Provincie Noord-Holland

Bron: Provincie Noord-Holland

“Onder regie van de provincie Noord-Holland hebben gemeenten, het Openbaar Ministerie, de politie en de VROM-Inspectie samengewerkt. Er is onderzoek gedaan naar eventuele misstanden in de asbestketen. Het inhoudelijke resultaat is niet goed. 50-80% van het asbestafval op onze stortplaatsen heeft een herkomst die aanleiding geeft tot nader onderzoek.

Uit het onderzoek blijkt dat de asbestregelgeving theoretisch weliswaar sluitend is, maar onvoldoende is toegesneden op de dagelijkse praktijk. Belangrijke oorzaak is dat het toezicht vooral leunt op het aanvragen van een sloopvergunning. In de praktijk gebeurt dit echter vaak niet en dan heeft het bevoegd gezag nauwelijks aangrijpingspunten om in actie te komen. Gevolg is een aanzienlijke stroom illegaal asbest dat zijn weg naar de stortplaats vindt. Om deze illegale praktijk toch effectief aan te pakken biedt samenwerking tussen de partners bij thematische ketenhandhaving aanzienlijke meerwaarde.” Lees meer >

Download Rapport Asbestketen ontrafeld


In het nieuws

Europese online cursus

Een kader voor kwaliteits- en risicobeheer voor organisaties in de publieke sector September 16th…

Taakverdeling bestuur afgerond

Taakverdeling bestuur afgerond. Nog wel op zoek naar jong bestuurlijk talent Voorzitter Jan-Paul …

Internal auditors in crisistijd

Internal auditors in crisistijd: ‘We moeten niet te lang in een adviesrol blijven zitten’ Peter …

‘Je moet erbovenop zitten om de controle te houden’

Jop de Vrieze De eerste golf: Hoe het vertrouwen in het beleid afbrokkelde. De Nederlandse aanpak…
Geschreven door
redactie
6 juli 2010

Populaire artikelen

Europese online cursus

Een kader voor kwaliteits- en risicobeheer voor organisaties in de publieke sector September 16th…

Jack Kruf lezing 2020

Centraal thema in de afscheidslezing door jack Kruf van PRIMO Nederland was ‘Wat hebben wij gelee…
Nu inschrijvenNu inschrijven

Word lid van PRIMO

Inschrijven voor onze Nieuwsbrief

Op de hoogte blijven voor alles rondom PRIMO & ontwikkelingen op het gebied van Risico Management? Schrijf dan in voor onze Nieuwsbrief.

© All rights reserved.
PRIMO.

Informatie voor leden

Volg ons