Analyse Veiligheid & Healthcare Industry

European Media Partner presenteert ‘Analyse Veiligheid en Healthcare Industry‘. In deze campagne leest u alles over cyberveiligheid, risk management, digitalisering in de zorg en nog veel meer relevante onderwerpen.

Over veiligheid spreekt onder andere prof. mr. Pieter van Vollenhoven, voorzitter van de Stichting Maatschappij en Veiligheid. Hij stelt dat er in de maatschappij veel waarde gehecht wordt aan het onderwerp veiligheid, maar dat er in de praktijk uiterst slordig mee omgegaan wordt. Daarom pleit hij voor een kritische waakhond voor de veiligheid.

Ook Hans Hillen, voorzitter van de stichting Nederlandse Industrie voor Defensie en Veiligheid, stelt dat veiligheid voor Nederland een zeer belangrijk onderwerp is. Hij benadrukt dan ook het belang van samenwerking tussen industrie en overheid, zeker wanneer wij een samenwerking aan willen gaan met het buitenland.

Naast veiligheid komt ook de Healthcare Industry in deze campagne uitgebreid aan bod. Hierover spreken we onder andere met Tommie Niessen, de vloggende verpleger. ‘Zorg is meer dan billenwassen’, zo luidt zijn credo. Volgens hem is het contact met de patiënten het allerbelangrijkst. Hij vertelt wat er volgens hem beter kan in de zorg.

Analyse 26. Veiligheid en Healthcare Industry

ir. Jack Kruf, president van PRIMO Europe en directeur PRIMO Nederland gaat in op de bewustwording van risico’s. Die kan en moet beter. Hij vraagt ook aandacht voor de basis, een goede financiële strategie voor het publieke domein. Lange lijnen zijn cruciaal om adequaat in te kunnen spelen op de transities die voor ons liggen.

Decaan van Universiteit Twente prof. dr. Theo Toonen spreekt wijze woorden over de wispelturigheid van zon en wind, een veerkrachtige toekomst en over risicomanagement 3.0. De alternatieve risicobenadering komt aan de orde in het Risk & Resilience Festival dat de Universiteit op 7 november a.s. organiseert samen met PRIMO en het Genootschap voor Risicomanagement.

Daarnaast behandelen we ook de toenemende digitalisering in de zorg. Welke digitale snufjes zorgen ervoor
dat patiënten zelf hun ziekte kunnen monitoren, en hoe kunnen we dat inzetten om de zorg te verbeteren en de toenemende vergrijzing tegemoet te komen?


In het nieuws

Inschrijven voor onze Nieuwsbrief

Op de hoogte blijven voor alles rondom PRIMO & ontwikkelingen op het gebied van Risico Management? Schrijf dan in voor onze Nieuwsbrief.

© All rights reserved.
PRIMO.

Informatie voor leden

Volg ons