Analyse van doelen proces en organisatie 2.0

Timon van Zessen | B&G Magazine. 

Gemeentelijke organisaties zijn continu in ontwikkeling. Maar ontwikkelingen en veranderingen zijn van alle tijden. Het is wenselijk dat een organisatie tijdig inspeelt op interne en externe ontwikkelingen. De werkelijkheid is weerbarstig en laat zich soms lastig in structuren gieten. Er zijn voldoende bestuurskundige en bedrijfskundige instrumenten zoals ‘lean’ om analyses van beleidsdoelen en processen te maken.

Zo maken gemeenten in toenemende mate gebruik van leaninstrumenten om nieuwe ontwikkelingen efficiënt op te pakken. Denk aan de decentralisatie van rijkstaken in het sociaal domein, de Omgevingswet in het fysieke domein en datasturing. Lean vraagt om een andere manier van werken. Het vooral gaan om een veranderkundige aanpak. Dit artikel is een verdieping van een eerder artikel.

Lean moet geen doel op zich zijn en een speeltje van organisatieadviseurs zijn. In sommige organisaties is de term lean al verleden tijd omdat het onnodige bureaucratie veroorzaakte. Het is daarom zaak om bij de voorbereiding ervan over de toegevoegde waarde van lean voor de organisatie na te denken. Van belang is bijvoorbeeld dat de organisatie kennis heeft van lean. Organisatieveranderingen verlopen vaak organisch en geleidelijk. Het blijft namelijk mensenwerk. Lees meer


In het nieuws

Inschrijven voor onze Nieuwsbrief

Op de hoogte blijven voor alles rondom PRIMO & ontwikkelingen op het gebied van Risico Management? Schrijf dan in voor onze Nieuwsbrief.

© All rights reserved.
PRIMO.

Informatie voor leden

Volg ons