Almere: Kadernota Integraal Risicomanagement en Weerstandsvermogen

Risicomanager Alexander Beelen van de Stafdienst Bestuurszaken en Control, gemeente Almere*, stelde in afstemming met collega’s deze Kadernota samen, zulks in opdracht van het College van Burgemeester & Wethouders. Beelen: “Naast het managen van risico’s krijgt het managen van kansen nu ook aandacht in de organisatie. Almere timmert aan de weg, niet alleen met nieuwe projecten en initiatieven, maar ook met het sturen op verbetering in governance. We willen leren van onze fouten, kijken waar we kunnen verbeteren en daarmee onszelf doorontwikkelen. Dát is de essentie waarop ons kader voor risicomanagement is gebaseerd. Een bekende uitspraak van Henry Ford Failure is simply the opportunity to begin again, this time more intelligently sluit hier wat mij betreft goed bij aan.”

Inmiddels is de nota vastgesteld door de gemeenteraad. De Kadernota kent een zeer complete en integrale aanpak van risicomanagement. Mark Pol, Wethouder Financiën, Economische Ontwikkeling, Vastgoed en Bedrijfsvoering in zijn voorwoord:

“Risico’s nemen hoort tot het wezen van openbaar bestuur. Vooruitgang, innovatie en ambitie kunnen niet bestaan zonder risico’s. Vaak wordt over risico’s gedacht in termen van voorkomen of elimineren. Tot elke prijs ieder risico uitsluiten is echter niet het doel van risicomanagement. Evenmin kunnen risico’s onvoorwaardelijk worden aanvaard.

Integraal risicomanagement is de nieuwe manier van denken over risico’s, kansen en onzekerheden. Het doel van deze integrale aanpak is het vergroten van het risicobewustzijn van organisatie en bestuur, zodat een goede en verantwoorde balans ontstaat tussen risico’s nemen en risico’s beheersen. Het continu organiseren van aandacht voor en het gesprek over risico’s vormt de basis van deze aanpak.

Door regelmatig het gesprek te voeren – zowel op ambtelijk als bestuurlijk niveau – over (strategische) risico’s, ontstaat een gezamenlijk beeld. Niet door te zenden, te vertellen en voor te lichten, maar door te delen, te bespreken en de dialoog aan te gaan. De risicodialoog is een open gesprek met als doel het gezamenlijk bepalen van een constructieve risico-aanpak. Het gesprek en de communicatie over risico’s is een essentieel onderdeel van integraal risicomanagement. Transparantie is hierbij het uitgangspunt.

Deze kadernota beperkt zich niet tot financiële risico’s, maar gaat ook over niet-financiële risico’s zoals bestuurlijke en juridische risico’s, imago- en frauderisico’s. Deze hebben niet (altijd) direct een financiële impact, maar kunnen (op termijn) wel grote gevolgen hebben voor de gemeente. Naast risicomanagement zijn in deze nota ook kaders opgenomen over het weerstandvermogen.

Met deze kadernota zetten we een belangrijke stap in het versterken van risicomanagement, met als doel het bewust en verantwoord omgaan met risico’s door een open en transparante manier van samenwerken.”

Kadernota Integraal Risicomanagement en Weerstandsvermogen Gemeente Almere

*Gemeente Almere is lid van PRIMO Nederland.