Agile organiseren vraagt om agile werknemers!

Door Peter J.H. Dona en Jacqueline Spijker*.

‘Agile’ lijkt wel het nieuwe allesoverheersende adagium te zijn!

Eigenaarschap en dienend leiderschap als fundament voor AGILISEREN! 

Als we het aantal publicaties en persberichten zouden mogen geloven dan is HET antwoord op alle omgevings- en marktontwikkelingen en veranderingen, zorg dat je een Agile organisatie wordt, dan komt alles goed!

Zo publiceerde Yacht in de Jaren 2012 tot 2015 jaarlijks een onderzoek naar de stand van zaken omtrent de wendbaarheid van organisaties, en adviesbureau HAY spreekt dan in 2015 over ‘Fit of Purpose’. Hierin beschrijven zij aan de hand van de ‘brillenmetafoor’, dat je op twee manieren naar wendbaarheid kan kijken. Door de bril vanuit de organisatie, of de bril vanuit het individu:

Bril vanuit de organisatie Een organisatie die werkt – die de strategische koers werkelijk ademt. Een organisatie die de veranderende koers bij kan houden, wendbaar en flexibel is. Een organisatie die werkelijk bijdraagt (create meaning), hierin verder gaat dan financiële toegevoegde waarde.
Bril vanuit het individu Een mentaal, fysiek en emotioneel gezonde medewerker heeft meer plezier in zijn werk, is weerbaarder en veerkrachtiger in het leven. Zij presteren beter.

Deze laatste bril is echter wel een van de weinige visies die ook gericht is op de werknemer binnen die al of niet wendbare organisatie. In onze visie maken de mensen, de medewerkers en management, de organisatie wendbaar, en niet andersom. Of anders gezegd zien we de werknemer de strategie van de organisatie volgen, of is het de werknemer die samen met management de strategie vernieuwt, richting geeft en zorgt dat het uitgevoerd wordt, en zo voortdurend aansluit bij veranderingen in de omgeving en markt?

Lees meer en download het essay Agile organiseren vraagt om agile werknemers!

*Drs. Peter J.H. Dona, consultant, onderzoeker en docent op gebied van HRM en duurzame inzetbaarheid. Eigenaar van adviesbureau Dona HR Advies, en kerndocent HRM bij Avans Plus.

 Drs. Jacqueline Spijker, Gecertificeerd Arbeidsdeskundige en Loopbaanadviseur, en docent bij Avans Plus en die op persoonlijke titel een bijdrage heeft geleverd aan dit artikel.


In het nieuws

Inschrijven voor onze Nieuwsbrief

Op de hoogte blijven voor alles rondom PRIMO & ontwikkelingen op het gebied van Risico Management? Schrijf dan in voor onze Nieuwsbrief.

© All rights reserved.
PRIMO.

Informatie voor leden

Volg ons