Kansen en risico’s van de decentralisaties (2)

 Kansen en risico’s die de drie decentralisaties meebrengen – systematiek – beheersing van het proces – financiële risico’s – randvoorwaarden – beroep op eigen kracht van burgers – hanteren van een integrale aanpak – grip op voldoende samenwerking

  

Uitnodiging

 Rondetafelbijeenkomst PRIMO Nederland in samenwerking met de

gemeente Zaanstad

Thema “Kansen en risico’s van de decentralisaties”

Vrijdag 7 juni 2013, 09:30 – 13:30 uur

Locatie: Stadhuisplein 100, 1506 MZ Zaandam

 

Graag nodigt PRIMO Nederland mede namens de gemeente Zaanstad, u uit voor gratis deelname aan bovenvermelde rondetafelbijeenkomst. Leden van PRIMO Nederland, alsmede de provincies Noord-Holland, Utrecht en Flevoland en hun gemeenten worden hiervoor speciaal uitgenodigd.

PRIMO Nederland, Public Risk Management Organisation, is op haar terrein dè vereniging van en voor gemeenten, provincies, waterschappen en veiligheidsregio’s en heeft tot doel om het belang èn de kennis van risicomanagement als integraal onderdeel van good governance naar voren te brengen en te bevorderen.

De vele samenwerkingsverbanden en de noodzaak hiertoe, mede alsgevolg van verdere decentralisatietaken en de in het Regeerakkoord beoogde samenvoegingen van provincies en gemeenten nopen tot gecoördineerde bestuurlijke samenwerking. Aandacht voor kansen en risico’s vergen integraal risicomanagement als onderdeel van ‘good governance’. Grip op bestuurlijke samenwerking is hierbij essentieel.

Mevrouw Geke H. Faber, burgemeester van de gemeente Zaanstad zal de bijeenkomst voorzitten.

De heren Pieter Litjens, Lid van de Tweede Kamer der Staten-Generaal, oud-burgemeester van de gemeente Aalsmeer en Duco Stuurman, Directeur Maatschappelijk Domein gemeente Zaanstad zullen hun inleidingen presenteren die als basis gelden voor de dialoog tussen aanwezige bestuurders, managers, beleidsmedewerkers en inleiders.

 

Programma:

09:30 – 10:00 uur         Ontvangst

10:00 – 10.05 uur          Welkom door Eric Frank, directeur PRIMO Nederland

10:05 – 10:15 uur         Opening en eerste voorzet door rondetafelvoorzitter mevrouw Geke Faber

10:15 – 11:00 uur         Inleidingen door Pieter Litjens, systematiek van decentralisaties en Duco Stuurman, hoe om te gaan met het spanningsveld waarin gemeenten verkeren.

11:00 – 11.15 uur          Pauze

11:15 – 12:45 uur         Dialoog

12:45 – 13:00 uur         Samenvatting en afsluiting door de voorzitter

13:00 – 13:30 uur         Netwerk-broodje

De bijeenkomst zal zoveel mogelijk geanonimiseerd worden verslagen, samengesteld en opgenomen in de nieuwsbrief van PRIMO Nederland, alsmede in het nieuwsportaal van de website ww-solutions.org/primo-nederland.eu. Deelnemers zullen het verslag krijgen toegezonden.

Wij beogen een gemêleerde tafelbezetting te krijgen van burgemeesters, wethouders, gemeentesecretarissen, managers en beleidsmedewerkers. Graag nodigen wij u dan ook van harte uit. NB. Meld u snel aan, want het totaal aantal deelnemers is gelimiteerd.

Hierbij verzoeken wij u uw aanmelding met vermelding van: RT Zaanstad, organisatie, naam/namen en functie(s) vòòr 15 mei 2013 in te sturen naar admin@primo-nederland.eu.

Wij hopen vertegenwoordiging van uw gemeente, provincie of organisatie op 7 juni om 09:30 uur in het Stadhuis van de gemeente Zaanstad te mogen begroeten.