Advisering

PRIMO heeft een Europees netwerk gecreëerd van professionals die beschikbaar zijn om publieke en private organisaties met betrekking tot het bestuur van publieke waarden en risico’s te ondersteunen. Onze portfolio:

Scenario denken

Strategische focus: ‘Samen nieuwe wegen verkennen’

Samenspraak is een groot goed. Vooral daar waar nieuwe wegen ontdekt móeten worden, waarbij bestuur, management stakeholders en burger samen waarden kunnen creëren om nieuwe doelen te bereiken. PRIMO heeft de Scenario ontwikkeld.

Denktank ‘From Global to Local’

Focus: ‘Oriënteren, reflecteren en navigeren’

Het idee is ontstaan vanuit de behoefte van publieke leiders aan reflectie inzake governance van publieke vraagstukken. Het doel van de denktank is het bevorderen van inzicht in zowel de public resilience (lokaal en regionaal) én in majeure publieke risico’s, dit door deling van kennis en expertise. 

Paragraaf Besturing

Focus: ‘Bestuurlijke plannen realiseren door ontwerp van besturing’

Deze paragraaf is feitelijk een specifiek aan besturing en realisatie gewijd – bestuurlijk vastgesteld –  hoofdstuk, dat voor raden, staten, college’s en managementteams kan dienen om besturing een volwaardige plek te geven in programma’s en begrotingen.

Publiek Risico: Essays

Kennis te verrijken en uw inzichten te verdiepen

Dit e-boek bevat een collectie van 75 essays, geschreven door publieke leiders, managers, adviseurs, experts en wetenschappers. Selectie en curatie door Eric Frank en Jack Kruf. Dank aan alle auteurs, organisaties en uitgevers voor het beschikbaar stellen van deze essays.

Public Risk Forum

Focus: ‘Kennisdeling en community building’

In 2005 wordt PRIMO opgericht als platform voor kennisdeling. Sinds 2007 voert zij voor gerichte dialoog Public Risk Forum. Het forum is gericht op directe en onafhankelijke deling van kennis en ervaring met betrekking op publiek waardemanagement

Inschrijven voor onze Nieuwsbrief

Op de hoogte blijven voor alles rondom PRIMO & ontwikkelingen op het gebied van Risico Management? Schrijf dan in voor onze Nieuwsbrief.

© All rights reserved.
PRIMO.

Informatie voor leden

Volg ons