Advies inzake risicomodellen

Door Jack Kruf en Tom Wustenberghs

PRIMO heeft binnen haar organisatie een divisie opgericht die zich geheel richt op het effectief gebruik van risicomanagementmodellen. Wij denken dat dit noodzakelijk is omdat er een groot scala aan modellen voor publieke organisaties beschikbaar is en advies vanuit onze organisatie aan onze leden tot nut kan dienen.

Daarnaast merken wij een algemene terughoudendheid ten aanzien van het organiatiebrede gebruik van risicomanagement en kennisdeling door onze organisatie van beproefde modellen kan daarbij een meerwaarde zijn. PRIMO heeft de ambitie de voordelen van deze modellen voor publieke organisaties naar voren te brengen en in het bijzonder oog te hebben voor de relatie met onze stakeholders in het publieke domein en onze samenleving.

We besteden ook aandacht aan de voor- en nadelen van deze modellen en hun benaderingen, gerelateerd aan de hoge dynamiek van samenleving en de complexe arena’s van politiek, bestuur en management. Wij denken dat onze leden beter geïnformeerd kunnen worden over welk model hoe te gebruiken is en voor welke aspecten in het publieke domein. Er is namelijk het permanente risico van het niet goed verbinden van onderwerp, organisatie en model. Er zijn vele voorbeelden van een slechte match en een overschatting van risico-managementmodellen. Wij denken oprecht dat in dit landschap veel meer begeleiding noodzakelijk is. Wij richten ons natuurlijk op algemene en organisatiebrede modellen zoals ISO 31000 en COSO II. >>

Download: Risicomodellen ISO 31000 en COSO


In het nieuws

Inschrijven voor onze Nieuwsbrief

Op de hoogte blijven voor alles rondom PRIMO & ontwikkelingen op het gebied van Risico Management? Schrijf dan in voor onze Nieuwsbrief.

© All rights reserved.
PRIMO.

Informatie voor leden

Volg ons