Adlasz voor de slimme gemeente

Woensdag 17 januari 2017 werd aan het einde van het RiskCongres Lokaal Bestuur in de fraaie Statenzaal van het Provinciehuis Utrecht door Roel van den Bersselaar, partner van Adlasz, het eerste exemplaar van de “Adlasz voor de slimme gemeente” overhandigd aan Astrid van de Klift, vice-voorzitter van FAMO.

In het zojuist verschenen boek zijn de visies van verschillende experts gepubliceerd. Het boek omvat 176 pagina’s en is rijk voorzien met illustraties, tabellen en schema’s en zoals u op de foto hierboven kunt zien is er door veel mensen aan gewerkt !  Het handboek belicht Governance & Control, Sociaal Domein, Risicomanagement en Financiën. Het behandelt de sturing van tal van actuele vraagstukken die thans op het bordje van gemeenten liggen. Het kan dan ook als handboek worden gebruikt bij de inrichting van de nieuwe collegeprogramma’s.

PRIMO is één van de organisaties die heeft bijgedragen aan dit handboek 2018 met het artikel van de hand van Jack Kruf: Risicomanagement als een doorlopend proces.

 

Bestel dit boek

Samenvatting

Dit handboek 2018 voor de slimme gemeente omvat bijdragen van gerenommeerde specialisten uit de sector van het lokaal bestuur. In het handboek vindt u niet alleen de theoretische achtergrond, maar de vertaalslag naar de praktijk wordt ook gemaakt, waardoor het echt een onmisbaar handboek is geworden voor de slimme gemeente!

Alle artikelen en bijdragen zijn netjes en overzichtelijk met aparte kleuren ingedeeld in rubrieken en voorzien van nuttige illustraties en tabellen. Na het voorwoord van FAMO vindt u de rubrieken Governance en Control, Risicomanagement, Sociaal Domein en Financiën om af te sluiten met het interview met de gemeente Schouwen-Duiveland.

Lokaal bestuur is de verzamelnaam voor gemeenten, gemeenschappelijke regelingen en alle organisaties waarin gemeenten participeren. Lokaal bestuur zit dicht bij de individuele burgers en vraagt daarom om zorgvuldig handelen door lokale politici. Dit handelen moet doelmatig en rechtmatig zijn, want het betreft gemeenschapsgeld. Lokaal bestuur gaat immers over het verlenen van vergunningen voor activiteiten van de burgers. Lokaal bestuur beslist ook over het al dan niet toekennen van bijstand of zorg en legt belastingen op.

Allemaal zaken die de burger niet alleen direct in de portemonnee raken, maar ook in zijn welbevinden. En dit alles doet het lokaal bestuur onder een openbaar vergrootglas. De Wet Openbaarheid van Bestuur zorgt ervoor dat elke burger weet en kan weten welke activiteiten worden ondernomen en waarom. Daarnaast moet het lokaal bestuur aan veel partijen uitvoerig verantwoording afleggen over de besteding van de haar toevertrouwde middelen.

Kortom, lokaal bestuur moet er voor zorgen goed te functioneren. In control zijn is noodzakelijk. Bij dit streven naar in control zijn wordt de balans gezocht en gevonden tussen “de bedoeling” en de “systeemwereld”.De systeemwereld betreft het voldoen aan regels (“compliance”).

In de praktijk is het vinden van deze balans razend ingewikkeld. Te veel nadruk op de bedoeling zet rechtmatigheid en doelmatigheid onder druk. Te veel nadruk op de regels van de systeemwereld leidt tot “paarse krokodillen” en hoge compliance-kosten en het uit het oog verliezen van de
bedoeling.

Adlasz is een adviesbureau dat de afgelopen tien jaren zijn sporen heeft verdiend in het vinden van de balans tussen de bedoeling en het voldoen aan regels (compliance). De partners van dit adviesbureau weten precies hoe het lokaal bestuur in balans in control kan zijn. In balans met de bedoeling en in balans met compliance. Zoals de vis die in het water zwemt en zelf niet doorheeft dat hij kan zwemmen.

Het is goed voor het functioneren van het lokaal bestuur in Nederland als de visies van verschillende experts worden gedeeld, zoals in dit boek. Het delen van visies en ervaringen is immers slim. Slim omdat delen altijd goed is en omdat we met ons allen meer weten dan alleen.