Aandacht voor risicomanagement verslapt

Politieke risico’s nemen toe; natuurrampen opkomend risico; risico top 3 ongewijzigd

Bron: AON, Rotterdam, 23 april 2013

Door de economische crisis hebben bedrijven steeds minder aandacht voor externe risico’s die hun bedrijfsvoering in gevaar brengen. Gemiddeld daalde de paraatheid op de top 10 risico’s voor het bedrijfsleven van 66% in 2011 naar 59% in 2013. Dit blijkt uit de tweejaarlijkse Global Risk Management Survey van risico-adviseur en verzekeringsmakelaar Aon, waarvoor meer dan 1.400 organisaties uit 70 landen zijn ondervraagd. De risico top 3 is sinds 2011 niet gewijzigd en blijft ook de komende jaren hetzelfde; politieke risico’s zijn nieuw in de top 10. De verwachting volgens de respondenten is dat dit risico zal stijgen naar de 6e plaats in 2016.

De Aon Global Risk Management Survey is een tweejaarlijkse enquête van Aon Risk Solutions uitgevoerd onder risicomanagers en financieel verantwoordelijken. Dit vierde onderzoek is uitgevoerd onder 1.415 organisaties uit 70 landen en behelst kwalitatieve en kwantitatieve risicoaspecten.

Het resultaat van het onderzoek laat zich vertalen in een overzicht van top tien actuele risico’s (tussen haakjes de positie in 2011).

1. (1) Economic slowdown / slow recovery
2. (2) Regulatory / legislative changes
3. (3) Increasing competition
4. (4) Damage to reputation / brand
5. (7) Failure to attract or retain top talent
6. (6) Failure to innovate / meet customer needs
7. (5) Business interruption
8. (8) Commodity price risk
9. (10) Cash flow / liquidity risk
10. (-) Political risk / uncertainties

Risicomanagers vinden het lastig om grote risico’s die hun organisaties bedreigen, te identificeren en te managen. Het rapport van Aon laat naast de top 10 risico’s ook verborgen risico’s zien waarmee organisaties vandaag de dag worden geconfronteerd. Dit onderstreept het belang om risico’s niet langer per geval te beoordelen, maar om het verband tussen de risico’s te bestuderen en zo een succesvol risicomanagement programma op te zetten en te onderhouden.

Download rapport


In het nieuws

Inschrijven voor onze Nieuwsbrief

Op de hoogte blijven voor alles rondom PRIMO & ontwikkelingen op het gebied van Risico Management? Schrijf dan in voor onze Nieuwsbrief.

© All rights reserved.
PRIMO.

Informatie voor leden

Volg ons