7 eigenschappen voor de risicomanager

Bron: Robert ’t Hart

Als de eerste 3 eigenschappen (proactief, doel voor ogen &  prioriteiten) zijn ingevuld, ben je volgens Covey sterker en is het mogelijk om meer met anderen te delen. Geef meer uit handen en creëer een olievlekwerking.

4 Win-win

Zorg voor een olievlekwerking door andere mensen hun eigen succes te gunnen. Bied opleidingen aan maar laat ruimte voor maatwerk per organisatieonder­deel/sector/afdeling, zodat het aansluit bij de doelstellingen/cultuur. Blijf zelf meer op de achtergrond en facilitair en enthousiasmeer je ambassadeurs op decentraal niveau.

5 Luisteren voordat je begrepen wilt worden

Luister en probeer te begrijpen. Luisteren is moeilijk en er bestaan meerdere niveau’s. Welke doelstellingen en ontwikkelingen staan hoog op agenda? Welke stuurinformatie, procesbeschrijvingen, businessmodellen gebruikt de manager om beslissingen te nemen. Maar ook wat speelt er op de achtergrond? Waarom zit de persoon er zo gesloten bij? Pas als je weet op welke wijze de beslissingen worden genomen, kun je helpen blinde vlekken te identificeren.

6 Synergie

Behoud je helikopterview en de integraliteit, en laat je niet wegzuigen in het risicomanagementproces zelf. Deel de kennis over  integrale risico’s en de mogelijke beheersing. Koppel risicomanagement waar mogelijk aan andere vormen van control. Bewaak de totale kosten voor risicomanagement, trainingen, risicoanalyses, systemen, interimmers etcetc..

7 De zaag scherp houden

Het is van belang het tussen de oren van de mede­werkers te krijgen en te houden.

  • Benader nieuwe medewerkers of externen om hun visie over risico’s met anderen te delen,
  • Organiseer regelmatig  trainingen, bijeenkomsten over; risicomanagement /strategische risico’s/risicobewustzijn/ projectrisico’s/ risicoperceptie
  • Stel een stuurgroep/ risk commitee in, verfris regelmatig je kernteam,
  • Ontwikkel nieuwe technieken, ga bij andere bedrijfstakken kijken om te kijken hoe zij het doen,
  • Blijf koppelen aan nieuwe ontwikkelingen binnen organisatie,
  • Bewaak het “risicogeweten” (kennisdatabase) van de organisatie.

Last but not least : stuur er op  dat het centraal en decentraal regelmatig op agenda staat!


In het nieuws

Inschrijven voor onze Nieuwsbrief

Op de hoogte blijven voor alles rondom PRIMO & ontwikkelingen op het gebied van Risico Management? Schrijf dan in voor onze Nieuwsbrief.

© All rights reserved.
PRIMO.

Informatie voor leden

Volg ons