Samen voor het kind: tweede jaarrapportage

taj-jaarverslagBron: Rijksoverheid

Gemeenten, cliëntenorganisaties en aanbieders van jeugdhulp weten elkaar -langzaam maar zeker – steeds beter te vinden rondom de jeugdhulp. Dat concludeert de Transitie Autoriteit Jeugd (TAJ) in de tweede jaarrapportage.

Zij vindt dat er meer aandacht moet komen voor de vermindering van de administratieve druk in de jeugdhulp en pleit voor intensievere samenwerking. Gemeenten moeten het initiatief nemen om – met o.a. zorgverzekeraars, aanbieders en cliëntenorganisaties – regionale plannen te maken voor de transformatie van de jeugdhulp. >>