6 jaar Denktank ‘From Global to Local’

PRIMO heeft de verslagen van haar jaarlijkse denktank ‘From Global to Local’ – vanaf 2014 – gebundeld. Telkens was het vertrekpunt het Global Risks Report van het World Economic Forum van waaruit direct werd ingezoomd op een concreet thema dat voor onze Nederlandse leden actueel was.

De kern was telkens om in een open dialoog te bespreken wat nodig is, kan zijn of zelfs moet zijn om als publieke organisatie scherp aan de wind te kunnen zeilen. De verbinding tussen publiek leider, de inhoud en de sturing stond en staat daarbij altijd voorop. Morgen de 6e editie.

Via de pagina ‘From Global to Local’ heeft u toegang tot alle verslagen, die inzicht geven hoe PRIMO publiek risicomanagement beoogt te integreren in het geheel van publieke sturing.

Risico beschouwt zij – conform de ISO 31000 en COSOII frameworks – als afwijkingen van wat als publieke waarde wordt beschouwd en gewaardeerd. Dit zowel in de outcome in de samenleving (veiligheid, cohesie), in de output (project, product, dienst) als in de de publieke organisatie zelf (binnen budget werken, bestuurskracht, wendbare organisatie).

Stedelijke c.q. regionale resilience en de Global Goals zijn dragende concepten.


In het nieuws

Europese online cursus

Een kader voor kwaliteits- en risicobeheer voor organisaties in de publieke sector September 16th…

Taakverdeling bestuur afgerond

Taakverdeling bestuur afgerond. Nog wel op zoek naar jong bestuurlijk talent Voorzitter Jan-Paul …

Internal auditors in crisistijd

Internal auditors in crisistijd: ‘We moeten niet te lang in een adviesrol blijven zitten’ Peter …

‘Je moet erbovenop zitten om de controle te houden’

Jop de Vrieze De eerste golf: Hoe het vertrouwen in het beleid afbrokkelde. De Nederlandse aanpak…
Geschreven door
Redactie
4 april 2019

Populaire artikelen

Europese online cursus

Een kader voor kwaliteits- en risicobeheer voor organisaties in de publieke sector September 16th…

Jack Kruf lezing 2020

Centraal thema in de afscheidslezing door jack Kruf van PRIMO Nederland was ‘Wat hebben wij gelee…
Nu inschrijvenNu inschrijven

Word lid van PRIMO

Inschrijven voor onze Nieuwsbrief

Op de hoogte blijven voor alles rondom PRIMO & ontwikkelingen op het gebied van Risico Management? Schrijf dan in voor onze Nieuwsbrief.

© All rights reserved.
PRIMO.

Informatie voor leden

Volg ons