6 jaar Denktank ‘From Global to Local’

PRIMO heeft de verslagen van haar jaarlijkse denktank ‘From Global to Local’ – vanaf 2014 – gebundeld. Telkens was het vertrekpunt het Global Risks Report van het World Economic Forum van waaruit direct werd ingezoomd op een concreet thema dat voor onze Nederlandse leden actueel was.

De kern was telkens om in een open dialoog te bespreken wat nodig is, kan zijn of zelfs moet zijn om als publieke organisatie scherp aan de wind te kunnen zeilen. De verbinding tussen publiek leider, de inhoud en de sturing stond en staat daarbij altijd voorop. Morgen de 6e editie.

Via de pagina ‘From Global to Local’ heeft u toegang tot alle verslagen, die inzicht geven hoe PRIMO publiek risicomanagement beoogt te integreren in het geheel van publieke sturing.

Risico beschouwt zij – conform de ISO 31000 en COSOII frameworks – als afwijkingen van wat als publieke waarde wordt beschouwd en gewaardeerd. Dit zowel in de outcome in de samenleving (veiligheid, cohesie), in de output (project, product, dienst) als in de de publieke organisatie zelf (binnen budget werken, bestuurskracht, wendbare organisatie).

Stedelijke c.q. regionale resilience en de Global Goals zijn dragende concepten.


In het nieuws

Inschrijven voor onze Nieuwsbrief

Op de hoogte blijven voor alles rondom PRIMO & ontwikkelingen op het gebied van Risico Management? Schrijf dan in voor onze Nieuwsbrief.

© All rights reserved.
PRIMO.

Informatie voor leden

Volg ons