2e leergang Master Risicomanagement

Bron: Universiteit Twente

Het is voor het succes van de professional in risicomanagement essentieel om het brede vakgebied te kunnen overzien. Dit geldt voor adviseurs in risicomanagement, voor elke lijnmanager alsook voor risicomanagers en risicocoördinatoren in de organisatie.

Zij zijn nauw betrokken bij de opzet en uitvoering van integraal beleid en strategieën voor risicomanagement -– zowel bij overheidsorganisaties als bij bedrijven en non-profitorganisaties. Een integrale benadering vraagt van deze professionals kennis en kunde van risico’s op zulke uiteenlopende terreinen als financiën, ICT, grote projecten, veiligheid, het primaire proces, interne en externe communicatie, imago en ethiek.

De uitdaging van professionals die op dit gebied werkzaam (willen) zijn, ligt in het bereiken van resultaten in de organisatie en de externe omgeving: het vinden van antwoorden op risico’s die vanuit de organisatie inwerken op de omgeving, maar ook van risico’s die voortkomen uit de externe omgeving van de organisatie waarin de professional opereert. Samenvattend: professionals in risicomanagement moeten presteren in omgevingen die in toenemende mate complexer en dynamischer worden.

De Masteropleiding Risicomanagement van de Universiteit Twente is bestemd voor kandidaten uit overheidsorganisaties, non-profitorganisaties en het bedrijfsleven die werkzaam (willen) zijn in risicomanagement en zich willen professionaliseren in risicomanagement.

De deelnemer aan het programma verwerft diepgaande en geïntegreerde kennis en vaardigheden die passen bij een breed georiënteerde risicomanagementprofessional. Aan de hand van de risicomanagementcyclus leert u systematisch risico’s te identificeren, beoordelen en prioriteren. Gastsprekers, cases en voorbeelden vanuit overheidsorganisaties, non-profitorganisaties en bedrijfsleven ondersteunen de ontwikkeling van diepgang en een brede blik. Communiceren over risico’s zal, evenals de behandeling van ethische aspecten, een belangrijk onderdeel van de opleiding vormen. En u leert methoden en technieken van wetenschappelijk onderzoek zodat u een case (bij voorkeur uit uw eigen organisatie) kunt uitwerken in het afstudeerproject.

De brochure voor de Master Risicomanagement kunt u hier aanvragen of u kunt zich ook hier aanmelden.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Miriam Lliohan bij de afdeling Professional Learning & Development +31 53 489-4104.


In het nieuws

Inschrijven voor onze Nieuwsbrief

Op de hoogte blijven voor alles rondom PRIMO & ontwikkelingen op het gebied van Risico Management? Schrijf dan in voor onze Nieuwsbrief.

© All rights reserved.
PRIMO.

Informatie voor leden

Volg ons