De Zandmotor: Werken aan onze Veiligheid

De Zandmotor is een project binnen het programma NatureCoast. Het is een kunstmatig hoekvorming schiereiland dat zich één kilometer in zee uitstrekt. Het is twee kilometer lang en grenst aan de bestaande kustlijn nabij Ter Heijde, Zuid-Holland. Het is in 2011 gecreëerd op initiatief van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu en de provincie Zuid-Holland.

Natuurlijke processen zouden zo’n 21 miljoen kubieke meter (een kubus zand van 275 in breedte, lengte en hoogte)  zand moeten verspreiden, dat de komende jaren nodig is voor de kustlijn van Delfland. Op deze wijze zou de Zandmotor moeten bijdragen aan het op orde houden van de verdediging van de kustlijn, terwijl tegelijkertijd nieuwe kansen voor natuurlijke ontwikkeling en recreatie worden geschapen.

Als de Zandmotor werkt, zoals wordt verwacht, dan is aanvulling van de duinen met zand de komende twintig jaar niet nodig. De natuur doet dan haar werk. Het past in het hele onderzoeksprogramma dat in Nederland is opgestart en raakt aan de doelen van het Deltaprogramma met betrekking tot onze waterveiligheid. Publiek risicomanagement pur sang. Een bijzonder project, waarbij Nederlandse kennis zich over de hele wereld zal verspreiden.

 

Uncertainty

By Jack Kruf

A week ago, the United Kingdom voted for Brexit. ‘We are out’. The buzzword last week was  ‘uncertainty’, coming from the mouths of thousands of politicians, citizens and business leaders. The last seven days it was by far the most mentioned issue, word, context with huge consequences for the market.

ISO defines risk as ’the effect of uncertainty on objective’. Well, here we are. Risks affecting society – public risks – are about social and economic performance, professional and political reputation and issues as the natural environment, safety and societal outcomes. Managing public risks by our public leaders should effectively help society to perform well in an environment full of uncertainty. In the Brexit referendum there seemed to be no public risk management at all. No risk analysis, no scenario, no script, no precaution, no stewardship, no final responsibility, no guiding leadership.

The world of politics, which according Machiavelli is all about ‘power and influence’ now has become the uncertain factor itself. Politicians are actually elected to reduce uncertainty and set a stable stage, planning and acting for the governance of society. Should the role of politics after the Brexit be put in a new – less important – perspective, now to be incompetent in doing so by creating a general uncertain context were the outcome is not to predict in any way? Or is it clear that elected councils and governing councils are indeed more different than we assumed? In the – still United – Kingdom politics got deeply involved in their own party power discussions, leaving society on its own, loosing even more connection with their citizens and companies.

Lack of proper public risk management on such a large scale – felt by many as a irresponsible and populistic way of playing with goods, properties, capital and welfare of others – is in my view an unique moment in history. It proofs once more that an holistic approach of public risk management – where politics is just a part of the bigger play – is the new way of forward thinking. Politics from now on is one of the factors of the system. Or should we give it some time and see what actually is happening. Here we may find the philosophy of Alexander von Humboldt – zooming out leads to be better insights in system connections and capabilities – on our side. And of course the lessons of Charles Darwin – survival of the fittest – are more actual than before: the system will be inhabited by the fittest, the one who is most capable of adapting change. We’ll see what new leadership comes out of the quarrelling political world in the UK. Citizens and companies will probably have the key for solutions, now politics is ‘lost in translation’.

The path which PRIMO has chosen 10 years ago in the meetings in Strasbourg (April 2005), Copenhagen (November 2005), Dublin (2006) and Brussels (2007) feels right more than ever. The Brexit approach by UK politics implicates that there is a lot of work to do in developing a far more advanced public risk management than we have now, one where politics will be embedded as one of the (uncertain) factors for good public governance. It has lost in one night their dominating and leading role. It is in fact not acceptable that politics itself is creating so many uncertainties and is on the brink of causing a flood of public risks. That is where our democratic systems was not meant for. Accidents happen though.

From now on politics itself needs to be managed and handled more firmly with care (and cure) by its own citizens and companies, this in the light of steering towards a balanced society, reliable and secure governance, responsibility in high dynamics and focused financial engineering. The referendum was and is expected to be historical in many ways. For our association PRIMO (Europe) the context of the Brexit forms the basis for a new challenge in the years ahead and is the underlining of the importance our Pan-European focus.

Over de Relevantie van Europese Journalistiek

Journalist Koos van Houdt, Europees correspondent en voormalig politiek redacteur van het Nederlands Dagblad, heeft op donderdag 2 juni uit handen van Jacques Santer, voormalig voorzitter van de Europese Commissie en huidig president van de Raad van Bestuur van de stichting Mérite Européen, een prijs ontvangen voor zijn inzet voor Europa. Ook schrijver en publicist Geert Mak en NRC-journalist Caroline de Gruyter ontvingen de prijs. De prijs wordt uitgereikt aan personen die iets bijzonders hebben gedaan voor de versterking van het Europees bewustzijn en de ontwikkeling van Europese waarden.

Koos maakt deel uit van de Nederlanse denktank ‘From Global to Local 2016’, geïnitieerd door UDITE, de Europese vereniging van secretarissen en algemeen directeuren van gemeenten en de Europese vereniging PRIMO, Public Risk Management Organisation. Wij hebben zijn toespraak bij de prijsuitreiking in de Eerste Kamer mogen opnemen in ons magazine. Zijn toespraak getuigt van een heldere, ja bijna een doortastende kijk op Europese verbanden. Hij formuleert zijn opvattingen direct, onomwonden en kritisch. Zij bieden handvatten voor politici, bestuurders en managers. Bovenal blijkt zijn gedegen kennis van Europa. Koos geeft ons een wijdere blik op good governance. Hij markeert daarbij aannames, die kunnen leiden tot relevante publieke risico’s.

De toespraak van Koos van Houdt is hieronder leesbaar (klik voor full-screen). U kunt het downloaden als pdf. Het maakt deel uit van het magazine Quaterna Publica Nederland 2016 – Hoofdstuk Welkom.

 

Cyber Security

Cybercrime en digitale spionage blijven de grootste bedreigingen voor de digitale veiligheid in Nederland. Geopolitieke ontwikkelingen, zoals internationale conflicten of politieke gevoeligheden, hebben daarop een grote invloed. Het Global Risks Report 2016 onderschrijft wederom de risico’s op dit punt, sterker nog geeft aan er sprake is van toename en kans op ontwrichting van organisaties en samenleving.

In dit artikel relevante standpunten, initiatieven en wetgeving die als vorm publiek risicomanagement kunnen worden beschouwd. Immers de balans, veerkracht en robuustheid van organisaties en samenleving, alsmede de bescherming van onze eigen identiteit en pricacy is voor ons van grote (publieke) waarde. De risico’s op aantasting daarvan of zelfs ontwrichting worden beschouwd als opkomende publieke risico’s.

Het artikel is hieronder leesbaar (klik voor full-screen). U kunt het downloaden als pdf. Het maakt deel uit van het magazine Quaterna Publica 2016 – Hoofdstuk Perspectief.

 

Water

Het Global Risks Report van het World Economic Forum stelt dat water-crises in de top 5 staat van grootste risico’s. In deze rubriek worden artikelen verzameld die hieraan gerelateerd zijn.

Water is onze vriend en onze vijand, zo is eens te meer gebleken. Water is cruciaal voor het leven op aarde – het drijft ecocsystemen – met alle planten- en diersoorten daarin. Wij hebben water nodig voor onze voedselproductie. Schoon drinkwater is een voorwaarde voor een gezond leven.

Drinkwaterbedrijven en waterschappen werken hard aan het beheren en beschikbaar houden van water. Er liggen echter veel risico’s op de loer, omdat de druk op het land- en waterverbruik enorm is. Dat leidt tot verdroging, schaarste, vervuiling en aantasting van natuurlijk ecosystemen. En dan zijn er nog de overstromingen, die structureel lijken te worden.

Deze selectie van essays, rapporten, nieuwsfeiten en opinies wordt permanent bijgewerkt. Op onderdelen is er nauwe verwantschap met klimaatverandering zoals de hieraan verbonden stijging van de zeespiegel. De redactie heeft ervoor gekozen de aan het klimaatbeleid gerelateerde water-maatregelen op te nemen in het artikel klimaatverandering.

Het artikel is hieronder leesbaar (klik voor full-screen). U kunt het downloaden als pdf. Het maakt deel uit van het magazine Quaterna Publica 2016 – Hoofdstuk Perspectief.

 

Inschrijven voor onze Nieuwsbrief

Op de hoogte blijven voor alles rondom PRIMO & ontwikkelingen op het gebied van Risico Management? Schrijf dan in voor onze Nieuwsbrief.

© All rights reserved.
PRIMO.

Informatie voor leden

Volg ons