Verandering rol bestuurders en politici in 2016

2015, een jaar met veel gebeurtenissen achter ons. Verandert de rol van bestuurders en politici in 2016?

Door Eric Frank, directeur PRIMO Nederland

Ontegenzeggelijk is het jaar 2015 een jaar van extremen geweest. Extremen op meerdere en ook nieuwe terreinen. In de eerste plaats rampen als gevolg van wereldwijde klimatologische veranderingen. Met bizarre tegenpolen. Òf te nat als gevolg van extreme hoeveelheden water. Zo extreem dat er in vele landen en regio’s geen kruid tegen gewassen is. De problemen zijn tè groot, de (hulp)projecten tè omvangrijk en de middelen schieten tekort. Daarbij heeft menig publiek bestuur te weinig visie om voor de toekomst en volgende generaties de wereld veilig te stellen.

De tegenpool toont tè grote droogte. Foto’s over honger en uitdroging komen regelmatig in het nieuws. Enorme verschillen tussen rijk en arm. En tussen nòg rijker en nòg armer. Schrijnend. Het is maar net waar je wieg heeft gestaan. De problemen zijn groot. Hulp wordt geboden, maar is vaak slechts kort oplossend. Juist bij natuurrampen. Duurzame oplossingen vergen jarenlange investeringen. Kan de wereld dit allemaal aan? Wil de wereld dit allemaal aan? Willen bestuurders en politici wel zo ver kijken? Of gaat de visie in de meeste gevallen niet voorbij de horizon van de korte bestuurstermijn? En is deze tè lokaal , regionaal of landelijk gericht?
Daarnaast is terreur een vaak dramatisch ingrijpende verstorende factor in de samenleving geworden. Haatzaaiend en angst creërend. Kansen om de terreur aan te pakken heeft geleid tot wereldwijde samenwerking.

Feit is dat men niet meer om de uitdagingen waarvoor de samenleving zich gesteld ziet, heen kan. Social media hebben de wereld van ook de bestuurders uitermate veranderd. Transparantie is belangrijker dan ooit. Achterkamertjes politiek is niet meer van deze tijd. Niks is meer geheim. Er blijkt altijd wel weer belang bij hacken. Al is de leugen nog zo snel de social media achterhalen het wel. In no time! De samenleving is veranderd van kneuterig lokaal in open transparant mondiaal.

De wereld lijkt ogenschijnlijk kleiner te zijn geworden. Rampen en crises die vroeger ondenkbaar waren kunnen bijna overal plaatsvinden. Klimatologisch, epidemisch, terroristisch, of door middel van cybercrime. De wereld wordt enger in de zin van beangstigender. Maar de keerzijde is dat er ook kansen bestaan. Kansen om met ver ontwikkelde techniek, innovatie, samenwerking all over the world , via universiteiten en door jongere generaties die vliegensvlug en via digitale leermogelijkheden een betere wereld met elkaar willen en kunnen creëren, aan te pakken.

Moedige en van visie getuigende bestuurders en politici dienen de kansen voor nieuwe generaties, de universiteiten en het bedrijfsleven, te faciliteren, om te kunnen bouwen aan een beter verdeelde en veiliger samenleving. De uitdaging voor hen is ervoor te zorgen op zijn minst de ontwikkelingen bij te benen èn vooral ook te begrijpen. PRIMO EUROPE en PRIMO Nederland zullen hun agenda erop op afstemmen.


In het nieuws

Inschrijven voor onze Nieuwsbrief

Op de hoogte blijven voor alles rondom PRIMO & ontwikkelingen op het gebied van Risico Management? Schrijf dan in voor onze Nieuwsbrief.

© All rights reserved.
PRIMO.

Informatie voor leden

Volg ons