Samenwerkingsverbanden lopen financieel risico

Bron: Binnenlands Bestuur

Het gros van de samenwerkingsverbanden waaraan provincies deelnemen, is financieel onverantwoord bezig. Het ministerie van Binnenlandse Zaken dwingt ze orde op zaken te stellen.

Uit onderzoek van het ministerie van Binnenlandse Zaken blijkt dat van de 42 gemeenschappelijke regelingen waarover het ministerie het financiële toezicht voert, er maar twee volgens de regels handelen. De rest moet hun verordeningen en statuten aanpassen. Het gaat om samenwerkingsverbanden waaraan op zijn minst één provincie deelneemt. In hoofdzaak betreft het natuur- en recreatieschappen, vervoermaatschappijen en regionale bedrijventerreinen. Lees meer >

The multi-billion dollar black hole

Bron: Ernst & Young

For years, companies have invested heavily in governance, risk management and compliance (GRC), increasing the size, magnitude and reach of their GRC functions and activities.

Now, in the aftermath of the most severe economic crisis in a generation, they are acutely conscious of the need to demonstrate sound risk management. They believe that their reputations, customer loyalty and even their credit rating and access to capital depend on it. Some reports suggest that financial institutions alone will spend up to US$100 billion globally on mitigating risk in 2010. Others indicate that US companies alone will invest US$29.8 billion over the same period.

Lees verder

Een positieve blik op modellen voor risicomanagement

Bron: TPC, Tijdschrift voor Public governance, Audit & Control
Auteur: Robert ’t Hart

Er zijn de afgelopen jaren nieuwe normen op het gebied van risicomanagement ontstaan. Welke handvatten geven deze normen – COSO, ISO 31000 en M_o_R – voor verankering van risicomanagement binnen de organisatie? Hoe groot is de invloed van deze normen ten opzichte van de cultuur en de daadwerkelijk door het bestuur gewenste transparantie.

Download artikel

Geloofwaardigheid in politiek en bestuur

Het samenspel van maatschappelijke waarden en democratische besluitvorming

Geloofwaardigheid van politiek en bestuur legt voor Tilburgse School voor Politiek en Bestuur de basis voor een compleet onderzoeksprogramma de komende vijf jaren.

‘Vele onderwerpen domineren het publieke debat die begrepen kunnen worden als vragen naar geloofwaardigheid: de positie van de rechterlijke macht, het optreden van de politie, de publieke verantwoordelijkheid van woningbouwcorporaties, et cetera.

Lees verder

Eén op de vijf gemeenten niet volledig Wabo-proof

Source: Telengy

“Nu de Omgevingsvergunning er per 1 oktober eindelijk van is gekomen, is de vraag gerechtvaardigd of gemeenten alle Wabo-aspecten hebben ingevoerd.

Twintig procent van de gemeenten is per 1 oktober nog niet in staat om volledig de Omgevingsvergunning in te voeren. Daar staat tegenover dat veel gemeenten de Wabo hebben aangegrepen om de dienstverlening te verbeteren. Dit gebeurt ondermeer door de processen te vereenvoudigen en de doorlooptijden te verkorten.

Lees verder

Markeringen Troonrede 2010

Helaas, je hebt niet het recht om deze inhoud te bekijken..

Lees verder

  • 1
  • 2

Inschrijven voor onze Nieuwsbrief

Op de hoogte blijven voor alles rondom PRIMO & ontwikkelingen op het gebied van Risico Management? Schrijf dan in voor onze Nieuwsbrief.

© All rights reserved.
PRIMO.

Informatie voor leden

Volg ons