PRIMO Nederland opgericht

Risicomanagement achilleshiel decentraal bestuur.

Door Jos Moerkamp. 2006. 

Het grootste risico dat overheden lopen is achteraf vaststellen dat risico’s over het hoofd zijn gezien. Het managen van risico’’s maakt de kans op een calamiteit niet alleen kleiner, maar vooral zichtbaar. Daarom behoort risicomanagement thuis in het hart van de gemeentelijke organisatie. Dit is precies wat PRIMO Nederland beoogt.

Eind september, tijdens het jaarcongres van de Vereniging van Gemeentesecretarissen, werd Primo Nederland gelanceerd. Primo staat voor Public Risk Management Organization. PRIMO Nederland is onderdeel van PRIMO Europa, met leden uit vijftien verschillende landen. Waarom is risicomanagement bij gemeenten en provincies in opkomst? Anders gezegd: wat is er zo nieuw aan? Het inschatten van risico’s is toch al sinds jaar en dag onderdeel van beleid maken en uitvoeren?

Lees meer in Publiek Risico: Essays.

Risicomanagement in de praktijk bij kleine gemeenten

Implementatie hoeft geen belemmering te zijn

Bron: B&G

Auteurs: Ing. F.C.M. Janse MBA, Hoofd BNG Consultancy Services (BCS) en Drs. A.H. Schreuders , Nederlands Adviesbureau voor Risicomanagement.

In dit artikel wordt beschreven hoe het proces van risicomanagement eruit ziet en waarom het belangrijk is om dit bij elke gemeente toe te passen. Elke gemeente moet invulling geven aan het BBV 2004. Zo dient beleid te worden vastgesteld hoe met risico’s en risicomanagement om wordt gegaan. Tevens dient men jaarlijks een weerstandsparagraaf op te stellen in de beleidsbegroting waarin de benodigde weerstandscapaciteit wordt onderbouwd.
Door vooraf na te denken over de potentiële risico’s kan risicomanagement als waardevol instrument worden ingezet om de doelen van de beleidsprogramma’s op een efficiënte manier te bereiken. Risicomanagement is een cyclisch en dynamisch proces, gericht op het inzichtelijk en beheersbaar maken van de risico’s die de gemeente loopt. Risicomanagement bestaat als proces uit een aantal stappen, dat periodiek moet worden doorlopen.

Download Essay Risicomanagement in de praktijk bij kleine gemeenten

  • 1
  • 2

Inschrijven voor onze Nieuwsbrief

Op de hoogte blijven voor alles rondom PRIMO & ontwikkelingen op het gebied van Risico Management? Schrijf dan in voor onze Nieuwsbrief.

© All rights reserved.
PRIMO.

Informatie voor leden

Volg ons