Frank Havik stopt als directeur bij PRIMO

Frank heeft in zijn rol als directeur (in deeltijd) de deelname van PRIMO Nederland aan het Risk & Resilience Festival van 2021 en 2022 voorbereid.
Voor PRIMO Fora heeft hij interessante sprekers voor de bijeenkomsten weten te strikken en als gespreksleider opgetreden.
In het afgelopen jaar heeft hij digitaal lesmateriaal ontwikkeld en de digitale omgeving van PRIMO verder geoptimaliseerd.
Vanwege andere werkzaamheden bleek het directeurschap van Frank uiteindelijk niet meer te combineren met zijn huidige baan.

Het bestuur van PRIMO bedankt Frank voor zijn bijdrage aan de ontwikkeling van de vereniging en ziet terug op een prettige samenwerking.


Nu inschrijvenNu inschrijven

Word lid van PRIMO

Nu inschrijvenNu inschrijven

Public Risk Forum
13 mei

In het nieuws

Ransomeware en ransom losgeldoorlog: waarom we allemaal klaar moeten zijn voor cyberaanvallen

Het zijn hoogtij dagen voor cybercriminelen die proberen gemakkelijk geld te verdienen door computergegevens te gijzelen en losgeld te eisen. Terwi…

Actieplan ATT: provincies interbestuurlijk risicogericht toezicht

De huidige lijn voor het interbestuurlijk toezicht is dat de toezichthouder op een professionele manier invulling geeft aan zijn rol als toezichtho…

RUST RONDOM LOG4J IS BEDRIEGLIJK

De voorspelde rampen met Log4j bleven tot nu toe uit. Maar aanvallers zijn alweer op zoek zijn naar andere vormen van toegang. Scannen, patchen e…

Wat staat op de agenda van het Davos World Economic Forum

Hoewel het World Economic Forum zijn jaarlijkse bijeenkomst dit jaar opnieuw heeft uitgesteld in het licht van aanhoudende onzekerheid over Omicron…

Boekbespreking Martin van Staveren: ‘Iedereen risicoleider’

  Frank Havik bespreekt het boek  ‘Iedereen risicoleider – waarde realiseren én behouden in een onzekere wereld’. Dat doet hij samen me…

Essays

Delftse aanpak risico in beeld

Begin 2017 is het raadsonderzoek naar de grote projecten afgerond. Naast het onderzoeksrapport is door de onderzoekscommissie de “Ingrediëntennotit…

Duurzame ontwikkeling en circulaire economie

Frank J. Dietz Een pleidooi voor systeemdenken in het openbaar bestuur  Duurzame ontwikkeling en circulaire economie zijn concepten die veel men…

Waarom zijn de gemeente-investeringen sinds 2009 sterk gedaald?

Rapport Centraal Planbureau (CPB) van medio 2018. Een herlezing bleek zinvol en een ‘herpublicatie’ door PRIMO gewenst, dit met het oog op de formu…

Leren van de Uithoflijn

Bart Huisman, Sjoerd Keulen en Gerth Molenaar.  Begin december 2018 publiceerden de Randstedelijke Rekenkamer en de Rekenkamer Utrecht een gezamen…

Zandkwestie Barneveld

Begin november 2018 heeft het college van Burgemeester en Wethouders (BenW) de gemeenteraad van Barneveld geïnformeerd over het feit dat er vraagte…

Boeken

Inschrijven voor onze Nieuwsbrief

Op de hoogte blijven voor alles rondom PRIMO & ontwikkelingen op het gebied van Risico Management? Schrijf dan in voor onze Nieuwsbrief.

© All rights reserved.
PRIMO.

Informatie voor leden

Volg ons